Strik videre

MENNESKEVÆRD:Til Lis Dalsmark (24.1.): Du har fuldkommen ret, når du siger, at vi alle er lige meget værd. Menneskeligt er der ikke nogen mennesker, der er bedre end andre mennesker. Men på det fri marked har mennesker en værdi, opgjort i materielle goder. Er man meget værd for en virksomhed, får man flere penge, end hvis man er knapt så meget værd. Som jeg har nævnt én gang, kan jeg ikke understrege kraftigt nok, at direktion og arbejdere er afhængige af hinanden – ingen tvivl om det! Samfundet hænger også sammen, og tager man et enkelt tandhjul ud, går det skidt for resten af maskineriet, det er jeg enig med dig i. Men derfor er der stadig nogle tandhjul, der er større end andre, og mennesker har i et kapitalistisk samfund forskellig værdi for samfundet. Alle er nødvendige, nogle er blot mere uundværlige end andre. Ja, jeg brugte et eksempel straks efter, at jeg nævnte, at man ikke burde bruge eksempler – men når du jo åbenbart er så glad for at bruge eksempler, ville jeg snakke et sprog, du kan forstå. At Anders Fogh blot kunne sidde ved magten i små fire år, ville være en negativ bivirkning, f, at Danmark skulle være blevet til USA. Det positive ville være, at folk kan blive til hvad som helst, hvis blot de er flittige og villige. Det er naturligvis en privat sag, hvorfor man ikke kan arbejde – men det kunne godt lyde, som om du kører rigtigt meget på frihjul. Eller nærmere, at du bliver trukket af alle de andre, der slider og slæber i det, så du kan få det godt. Jeg håber på det kraftigste, at du er taknemlig for dette – det ville jeg bestemt være, hvis jeg var i din situation. Jeg skal nok love, at koncentrere mig om mine lektier – hvis blot du passer din bridgeklub og strikker videre med dine andre socialdemokratiske venner.