Stritter imod ledninger og ekspropriation

Kun èn grundejer i Guldbæk tilbage i protest mod Eltras el-ledninger

Lokalpolitik 25. september 2002 08:00

GULDBÆK: Statens ekspropriationskomitè skal ikke regne med at finde den store forståelse for sit arbejde, når den her til formiddag med loven i hånd tager til Guldbæk-kanten for at skaffe plads til Eltras meget omdiskuterede 400 Kv-kabler, der skal forbinde Vendsysselværket til Trige ved Århus. Ganske vist er der ikke den store kontante modstand at finde mere mod projektet. Seks grundejere i kommunen har tidligere været så stærkt imod linieføringen og opførslen af master på størrelse med Aalborgtårnet i det naturskønne område, at staten regnede med at det ville blive nødvendigt at ekspropriere. Men for kort tid siden indgik den femte af grundejerne forlig med elselskabet Eltra. Ifølge ekspropriations-kommisarius Bjerre er det nu kun Jørgen Enggaard, der står overfor at få tvunget kablerne ind over sin jord i Støvring Kommune. Han ser dog ud til at stritte imod statens vilje, alt han kan, selv om kablerne skal gå langt fra hans hjem. Gigantisk mast Jørgen Enggaard ønsker ikke at udtale sig konkret om sagen før besøget af ekspropriationskomitèen, men lægger ikke skjul på, at han er bekymret for følgerne af at trække kabler over det smukke naturområde, som han ejer lige ved Guldbæk By, der bruges rekreativt af mange af landsbyens beboere. Her medfører planerne, at der skal opføres en gigantisk el-mast på 42 meters højde og 26 meters bredde, der bliver standard på den lange strækning mod Århus. Så tæt på Guldbæk vil denne mast på størrelse med Aalborg-tårnet udgøre en summende og utraditionel byport for landsbyen midt i det naturskønne område med vandløb, skov og bakker. De store ledninger føres få hundrede meter fra den gamle linieføring med de svagere 150 Kv-kabler, og det faktum har været med til at ophidse lokale gemytter. Her kunne de store og mere støjende kabler være næsten uden at genere nogen, lyder en almindelig lokal vurdering. De nye store master kræver derimod et 110 meter bredt bælte med lavere vegetation, og det ser ud til at betyde, at en del af den nærliggende skov skal fældes. Linie af flag Den kommende linieføring er allerede markeret med en række røde flag i området, ligesom de noget svagere 125 Kv-ledninger er taget af de gamle tårne få hundrede meter væk. Arbejdet går dog ikke i gang med det samme, og de beboere, der stadig stritter imod at få elledninger på grunden, kan håbe på, at det bliver så dyrt og omstændeligt for Eltra at gennemføre linieføringen, at man går tilbage til de gamle kablers plads eller graver ledningerne ned for en kortere stræknings skyld. Når ekspropriationskomitèen er færdig hos Jørgen Enggaard, formentlig efter en halv times tid, så går turen få meter ind på den anden side af kommunegrænsen til Aalborg og Ole Jensens herregårdslignende nybygning på Guldbækvej. Det flotte og dyre byggeri står til at få ledningerne som nær nabo, og her står man også stejlt på sit og håber at have argumenter for at undgå ekspropriation.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...