EMNER

Strøm- bøde til udlejer

AALBORG: De elektriske installationer i huse skal være i orden. Ellers vanker der bøder. Det må en udlejer fra Aalborg sande. Han er af Retten i Aalborg idømt en bøde på 1000 kroner for ikke have overholdt stærkstrømsreglerne i en ejendom med flere lejemål i det central Aalborg. Blandt andet havde han ikke sørget for, at der var specifikationer med id-numre, typebetegnelse og fabrikat på hovedtavlerne. Desuden fandt Elektricitetsrådet fejl i form af manglende tætninger på kabeltilslutninger og manglende indkapsling omkring målere. Bøden er dobbelt takst, fordi manden tidligere har fået en bøde på 500 kroner for en lignende overtrædelse. Med den nye dom følger også et krav om tvangsbøder på 500 kroner hver fjortende dag, hvis ikke installationerne bragt bragt i orden. Ejendommens ejer var ikke mødt frem i retten og fik en udblivelsesdom. term