Historie

Strøm på de næste 40 år

Eltra i V. Hassing slog dørene op for første gang i historien

V. HASSING: Jævnstrømsstationen Eltra, der sender og modtager strøm til og fra Sverige og Norge, åbnede dørene for offentligheden for første gang i selskabets 40-årige historie. Ikke fordi, man har haft noget at skjule, men ganske enkelt af sikkerhedsmæssige årsager i V. Hassing. Derfor havde man afspærret nogle områder i går, så rundvisningen i det gamle og det nye anlæg og 400 kilovolts højspændingsstationen var mulig. - Vi ved, stationen skal eksistere 30-40 år mere, og behovet er der, fortæller driftsleder og afdelingsingeniør, Poul Damgaard, om byggeriet, der har strakt sig over et par år. Eltra har to kabler over Kattegat fra V. Hassing over Læsø til Stenkullen i Sverige og tre kabler over Skagerak fra Tjele til Kristianssand. - Og det overvejes, at forøge med en fjerde forbindelse over Skagerak, fortæller Poul Damgaard. Øget kapacitet Den normale tekniske levetid er ca. 30 år, og samtidig bliver det også sværere og sværere at skaffe reservedele til anlægget, der stammer fra 1965. Derfor bygges nyt, på stationens 9 ha. land. Stationen får 130 MW-effekt mere, så den samlede kapacitet kommer op på 720 MW. Ca. 225 mio. kr. har byggeriet kostet. Svenske Kraftnät, der udveksler energi med Eltra mellem Sverige og Jylland, har bygget nøjagtig samme model som Eltra, da de to stationer skal kunne snakke samme sprog. Konti-Skan 1 og 2 forbinder Danmark og Sverige elektrisk, men er også et væsentligt led til det nordiske og det kontinentale elsysten. Begge systemer er baseret på vekselstrøm, men er ikke synkrone af historiske, tekniske og økonomiske årsager. Derfor skal vekselstrømmen omformes til jævnstrøm i afsender-stationen og transmiteres som jævnstrøm til modtagestationen, hvor den så igen omformes til vekselstrøm. Denne 40-årige udveksling af energi mellem det nordlige Jylland og det vestlige Sverige fortsætter, men den første forbindelse, Konti-Skan 1, fra 1969 har nu fået en ordentlig ansigtsløftning, hvor effekten samtidig øges, så de to forbindelser Konti-Skan 1 og 2 går fra en effekt fra 630 til de 740 MW. De eksisterende jævnstrømsledninger- og kabler bevares, da de kan holde mange år endnu.