Energiselskaber

Strøm til fornuftige priser

Lille el-selskab kan godt matche de stores priser

HORNUM:Selv om Hornum El-Forsyning med sine 569 forbrugere ikke hører til mastodonterne på det danske elmarked, hænger den lokale elforsyning godt på, når det gælder priserne. I år ligger prisen på den frie el 6-12 øre pr. kilowatt-time under prisen i den øvrige del af Nordjylland. Det oplyste formanden, Jørn Lassen, Hornum, på Hornum El-Forsynings generalforsamling. - At vi har mulighed for at tilbyde vore forbrugere en særdeles gunstig pris skyldes, at vi hidtil i Hornum El-Forsyning har haft en heldig hånd ved indkøb af el på det frie marked, fastslog Jørn Lassen, der kunne oplyse, at der for hele 2003 og 2004 er sket indkøb af el til en stærkt konkurrencedygtig pris. - Hertil kommer, at vor faste abonnementsafgift også ligger langt under, hvad der kræves hos andre selskaber. Hornum El-Forsyning solgte sidste år 3,6 millioner kilowatt-timer. Som følge af det liberaliserede elmarked er Hornum El-Forsyning opdelt i tre selskaber. Hornum El-Forsyning er det overordnede selskab. Dette selskab ejer Hornum El-Forsyning Netvirksomhed, som igen ejer Hornum El-Forsyning Forsyningspligtselskab. Hornum El-Forsyning Netvirksomhed ejer ledningsnettet og forsyner forbrugerne med den prioriterede el - f.eks. fra vindmøller og decentrale kraftvarmeværker, ligesom dette selskab opkræver samtlige statsafgifter for hele el-leverancen. - Liberaliseringen af elforsyningen skulle skaffe billigere el til de danske forbrugere. Men det er nok svært for den enkelte forbruger at få øje på nogen besparelse, fordi stigning i de forskellige statsafgifter har medført, at elprisen samlet set ikke er blevet lavere, understregede Jørn Lassen. Til bestyrelsen blev Jørn Lassen, Børge Pilgaard og Erik Christensen, alle Hornum, genvalgt. Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Jørn Lassen som formand, Kalle Bjerregaard som næstformand, Børge Pilgaard som kasserer og Erik Christensen som sekretær. Det femte bestyrelsesmedlem er Niels J.Pedersen, Hornum. Forretningsfører er Jan Kvitsau Nielsen, Hornum.