Sverige

Strømkabler til Sverige koblet sammen i Sørå

Nye elektrodekabler sættes i drift på fredag

De nye elektrodekabler kobles på Konti-Skan-forbindelsen på station Sørå Mark. Foto: Peter Bandholm

De nye elektrodekabler kobles på Konti-Skan-forbindelsen på station Sørå Mark. Foto: Peter Bandholm

To gange 28 kilometer nye elektrodekabler, som fremover skal sikre, at der kan transporteres el mellem Sverige og Jylland, bliver på fredag sat i drift. De to kabler erstatter de eksisterende elektrodekabler, der sammen med en luftledning er en del af de to Konti-Skan-forbindelser fra Vester Hassing til Sørå og Stensnæs i den sydligste del af Frederikshavn kommune og derfra videre over Læsø til Lindome i Sverige. Kablerne er gravet ned i løbet af sommeren og efteråret. 35 millioner kr. Projektleder Morten Ahrenkiel Vilhelmsen fra Energinet.dk, Fredericia, der har forestået det omfattende arbejde, siger, at de nye kabler netop er testet, mens de afsluttende installationer på station Sørå Mark i disse dage færdiggøres. Hele arbejdet har kostet ca. 35 millioner kroner, hvori erstatningen til de 62 lodsejere, der har været berørt af det omfattende gravearbejde, indgår. Udskiftningen af de eksisterende kabler er sket, fordi kablerne er blevet beskadiget af lyn, som er slået ned i masterne og derfra ledt ned i kablerne. Derfor er de nye kabler lagt i en ny linieføring adskilt med fire meters mellemrum, som sikrer, at der stadig kan transporteres el mellem Sverige og Jylland, hvis et af elektrodekablerne bliver beskadiget. Kabler trækkes op - Det er gået meget fint med nedgravningen af de nye kabler, siger Morten Ahrenkiel Vilhelmsen. Trods det meget regnfulde vejr har vi stort set overholdt tidsplanen. Nu mangler vi at fjerne de gamle kabler, og det vil ske ved, at vi graver på nogle punkter mellem Vester Hassing og Sørå, hvorefter kablerne bliver trukket op af jorden. Konti-Skan-forbindelserne, der bruges til at udveksle elektricitet mellem Jylland og Sverige, ejes og drives af Energinet. dk., som er en selvstændig, offentlig virksomhed.