Strømmen er vendt

Virksomhedsøkonomi 1. marts 2003 07:00

GISTRUP: Efter flere år med faldende forbrug steg antallet af oppumpede kubikmeter i Gistrup Vandværk fra 47.069 i 2001 til 48.425 i 2002. Ifølge formand Per Jakobsen har stigningen dog en naturlig forklaring, idet otte nye forbrugere er kommet til i en ny andelsboligforening i Gistrupparken. Omvendt er en enkelt forbruger faldet fra samme sted efter nedrivningen af den tidligere landejendom på stedet, og derudover er forsvundet to forbrugere fra den tidligere hestepension, så alt i alt er der nu 354 forbrugere. Netop hos forbrugerne er der sidste år afregnet 45.708 kubikmeter, så der har været et ledningstab på godt 2717 kubikmeter svarende til cirka fem procent. Der har i det forløbne år været to mindre brud, og det var begge gange på Hadsundvej. På vandværket på Mølletoften er såvel pumpe som borerør blevet renoveret, og derudover blev det nødvendigt at investere i en ny kompressor, da den gamle fra 1954 stod af. Af større opgaver i den nærmeste fremtid venter en udskiftning af jernledninger i jorden samt en renovering af hovedstophanerne. Forretningsfører Karl Pedersen fremlagde regnskabet og oplyste, at der i 2002 var et positivt driftsresultat på 95.092 kroner. Prisen for en kubikmeter vand blev efterfølgende sat til 28,50 kroner i 2003 - heraf får staten hele 25,46 kroner i form af afgifter og moms. Efter godkendelsen af regnskab og budget blev et sæt nye vedtægter godkendt. Afslutningsvis blev Karl Pedersen og Tage Sørensen genvalgt til bestyrelsen akkurat som revisor Jan Olesen gjorde.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...