Brønderslev

Strømper i kloakken

Kloakker renoveres, uden at der graves op.

Kloakkerne forsynes med strømpeforing. Foto: Martin Damgård

Kloakkerne forsynes med strømpeforing. Foto: Martin Damgård

I den kommende tid vil borgere flere steder i kommunen opleve store lastbiler, og folk, der strømpeforer kloakkerne. Byrådet i Brønderslev har vedtaget en ny spildevandsplan, som vil medføre, at kloaksystemet på sigt skal adskilles i to systemer, nemlig et system til spildevand og et system til overfladevand. Dette medfører, at der skal igangsættes store anlægsarbejder, som koster en del penge. Prioritering Brønderslev Spildevand A/S har lavet en prioritering af hvilke områder, der skal udføres først, og dette betyder, at der er områder, som skal fungere, som de gør i dag, mange år frem i tiden. For at minimere risikoen for ledningsbrud har man undersøgt en del af disse områder med tv-inspektion, og der er lavet en vurdering af, hvilke ledningsstrækninger, som ikke kan forventes at holde i 20 -50 år. Hvor det er muligt, vil kloakledningerne i disse områder blive renoveret i en takt, hvor de dårligste ledninger bliver renoveret først. Beboerne i de udlagte områder vil se lastbiler fra firmaet Per Aarsleff A/S i denne og de næste to uger. Ledningerne renoveres ved at strømpefore dem, og det vil sige, at vejen ikke skal graves op. Der vil være minimal gene for beboerne og trafikken, men der kan være en lugt af styrendampe, som stammer fra strømpens hærdningsproces. Dampene er uskadelige. Inden arbejdet igangsættes, vil der blive uddelt informationsskrivelser til de berørte ejendomme. - Kloakken vil herefter svare til et nyt system med PVC-rør etableret ved traditionel opgravning og med en levetid på minimum 50 år, forsikrer formand for Brønderslev Forsyning, Jens Arne Hedegaard. Billigere løsning Når ledningerne i kloaksystemet i en længere periode skal have samme størrelse fremover som i dag, er strømpeforing en fordel i forhold til at udskifte ledningerne. Strømpeforing er meget billigere og hurtigere at udføre end en traditionel opgravning.