Hospitaler

Struktur alene er ikke nok

Det ser ud til, at den fremtidige sygehusstruktur i Region Nordjylland er ved at falde på plads. Men det er kun en del af en forsvarlig løsning.

Nogle af de største problemer på sygehusene - overbelægning og manglende sammenhæng i behandlingen - løses ikke med nedlæggelser og sammenlægning af sygehuse - og heller ikke med nybyggeri. Der er behov for også at planlægge for den ”indre” kvalitet på sygehusene. Her i vinter har sygehuspersonale over hele landet protesteret over overbelægningen på især de medicinske afdelinger. Overbelægning går ud over den enkelte patient, men presser også personalet, så det bliver sværere at yde en ordentlig indsats. Overbelægning findes især på de store sygehuse, der skal blive tilbage. For Aalborg sygehus var belægningsprocenterne i 2003 (det sidste år der er offentliggjort statistik for) for fire medicinske afdelinger 107, 107, 115 og 132. Man regner med, at en belægning på 90 pct. giver en rimelig udnyttelse. Overbelægningen løses ikke ved at nedlægge sengepladser. De fleste kender nogen - oftest ældre - der har været indlagt på sygehus, hvor behandlingsforløbet er faldet helt fra hinanden - hvor den ene hånd ikke vidste, hvad den anden gjorde. Det er en kultur, som er udbredt på sygehuse, hvor ingen eller få tager ansvar for sammenhængen. Det rammer først og fremmest patienterne, men det koster også i sundhedsvæsenet. Det løses ikke ved omstrukturering. Der skal en anden indsats til. I valget mellem kvalitet og nærhed vil Ældre Sagen fastholde kvaliteten. Derfor er Ældre Sagen enig i, at det er nødvendigt at samle de akutte funktioner, og at nogle sygehuse må nedlægges eller sammenlægges. Men for Ældre Sagen er det afgørende, at de meget præcise planer for sygehusstrukturen ledsages af lige så præcise planer for, hvordan overbelægningen fjernes, og hvordan kvalitet og sammenhæng i behandlingen forbedres. Der er mange måder at forbedre kvaliteten samtidig med at sygehusene aflastes. 30 pct. af sengedagene på medicinske afdelinger er ineffektive; patienterne venter bare på et eller andet. Gør noget effektivt ved det. Behandlingen af kronisk syge beslaglægger 70-80 pct. af sundhedsvæsenets ressourcer. Behandlingen kan forbedres, samtidig med at presset på sundhedsvæsenet reduceres. Gør noget effektivt ved det. De fleste mennesker forstår godt, at udviklingen i behandlingsmuligheder gør, at man må samle specialerne. Men alle vil også forlange, at de højt specialiserede sygehuse kan yde en sammenhængende behandling, og at man ikke skal ligge på gangen. Og det løses ikke med omstrukturering alene.