Struktur på A.P. Møller-gruppen

Danmarks største virksomhed er blevet opdelt i seks resultatcentre

Virksomhedsøkonomi 3. september 2002 08:00

Alle bange anelser blev manet eftertrykkeligt i jorden, da A.P. Møller-gruppen i sidste uge offentliggjorde sin halvårsrapport. Næsten 9 milliarder kroner efter skat på bundlinien for årets første seks måneder, og en opjustering af forventningerne til hele året med 2 milliarder kroner, før regulering for kurser og valuta. Alligevel manes der i traditionel Mærsk Mc-Kinney Møller-stil til besindighed i halvårsrapporten: "Meget kan fortsat påvirke aktivitet og resultat for 2002. Ikke mindst udviklingen i verdens økonomi, fragtrater, oliepris og valutakurser samt kurser på værdipapirer." Som Danmarks ubetingede største og Nordens næststørste virksomhed er A.P. Møller-gruppen med dets mange internationale aktiviteter dybt afhængige af alle de ovennævnte faktorer. Traditionelt anlægges der et meget konservativt skøn i hovedkontoret på Esplanaden ved Københavns Havn, og skønt den netop offentliggjorde halvårsrapport som følge af reglerne i den nye regnskabslov er betydelig mere informativ, så ruttes der fortsat hverken med oplysningerne eller med superlativerne. - Jeg synes, vi er meget åbne. Hvis vi på den anden side giver oplysninger, der gavner konkurrenterne, tjener vi mindre, end det ellers ville være muligt. Og det vil skade aktiekursen, siger skibsreder Jess Søderberg i en kommentar til halvårsregnskabet. Hårdt for containere Samtidig er der i halvårsregnskabet indført en ny systematik, således at det fremtidigt bliver lettere at overskue den vidtforgrenede gruppe i seks resultatcentre. Rederiaktiviteterne under dansk flag, der omfatter containerskibe, tankskibe, forsyningsskibe og olierigge havde i første halvår en omsætning på 34,6 milliarder kroner - en tilbagegang på 6,4 milliarder kroner som følge af det dårlige fragtmarked for containere - og et resultat på 2,9 milliarder kroner. Den 39 procent andel i Dansk Undergrunds Consortium i den danske del af Nordsøen har givet en omsætning på 5,4 milliarder kroner og et resultat efter knapt 1,8 milliarder kroner i skat på 2,5 milliarder kroner. Rederirelaterede virksomheder, der primært omfatter Maersk-skibe under fremmed flag, Norfolkline på Den engelske Kanal, Svitzer-gruppen, havneterminaler og Marsk Zelands agenturer, repræsenterer en seks måneders omsætning på 31,3 milliarder kroner og et resultat på 1,8 milliarder kroner. De internationale olieaktiviteter bygget om omkring felter i Qatar og Algeriet har øget omsætningen med 1,3 milliarder kroner til næsten 4 milliarder. Periodens resultat er 1,4 milliarder kroner. Aktiviteterne er udvidet med Kasakhstan, hvor testproduktion er i gang på Saigak Feltet, og blandt de internationale efterforskningsaktiviteter er et nyt samarbejde med Shell og ExxonMobil i den engelske del af Nordsøen. Dansk Supermarkeds gruppen, som A.P. Møller ejer rundt regnet to tredje dele af, offentliggør for første gang halvårstal i rapporten. Halvårsomsætningen er øget med 1,9 milliarder kroner til 20,6 milliarder, og på bundlinien er der en fremgang på 36 millioner kroner til 628 millioner kroner. I den sidste gruppe af associerede virksomheder, der blandt andet omfatter Lindø-værftet, industrivirksomheder, Mærsk Data og Maersk Air, er der en samlet omsætning på 10,1 milliarder kroner og et negativt resultat på 85 millioner kroner, der primært kan henføres til underskud i Rosti og i flyvirksomhed. Ingen direkte ansatte I alt anslås det, at A.P. Møller-gruppen, totalt beskæftiger omkring 60.000 medarbejdere globalt. Det nøjagtige tal er svært at opgøre dels på grund af gruppestrukturen med en stribe virksomheder, som de to modervirksomheder dampskibsselskabet af 19912 og Dampskibsselskabet Svendborg hver ejer 48 procent af, dels fordi der ingen direkte ansatte er i de to hovedaktiviteter Tank- og Ruteskibe og Olie- og Gasaktiviteterne i Nordsøen. Alle beskæftigede i disse selskaber er nemlig ansat i Rederiet A.P. Møller A/S, der modtager en årlig refusion på 1,9 milliarder kroner fra den korresponderende reder - Firmaet A.P. Møller - for at stille omkring 5.400 medarbejdere til rådighed til administration og bemanding af skibe.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...