Struktur på ældreområdet er ikke topstyret

ÆLDRESTRUKTUR:Kære Mads Gammelmark. Jeg er meget forundret over dit læserbrev af 8. august, hvori du understreger, at ”Det ER en politisk afgørelse, hvordan ledelsesstrukturen skal strikkes sammen”. Ja, det har du da så sandelig ret i. Og sådan forholder det sig også i den proces, som er i gang. En proces hvor embedsværket får i opdrag at præsentere brugbare løsningsmodeller for sammenlægningsudvalget, og hvor det så er politikernes opgave og ansvar at tage stilling til, hvilken løsning der skal vælges. Lige for tiden har vi fokus på strukturen på ældreområdet, og på næste sammenlægningsudvalgsmøde vil vi vælge én af de to forelagte modeller. Du hævder, at den model, som i øvrigt har været praktiseret i Hadsund Kommune i tre-fire år, er topstyret, og at de teams, som skal operere inden for hovedsagelig sygepleje og praktisk hjælp og personlig pleje IKKE i den model får kompetence vedrørende ansættelse af personale og økonomi. Det får de netop, og derfor er den struktur ikke topstyret. Som en vigtig sidegevinst ved strukturen i Hadsund Kommune kan nævnes, at budgetterne på området de seneste tre år stort set er blevet overholdt. Opstår der problemer for brugere eller pårørende, er det teamlederen, man henvender sig til. Man henvender sig altså til de personer, som har den daglige og nære kontakt til f.eks. plejehjemsbeboeren. Men som nævnt er intet afgjort endnu. Det er op til sammenlægningsudvalget at vælge modellen. Det er min opfattelse, at samarbejdet mellem administration og sammenlægningsudvalg/fagudvalg er kommet ind i en rigtig god gænge med et godt, gensidigt tillidsforhold parterne imellem. Netop det er afgørende for, at tingene skal lykkes i den kommende Mariagerfjord Kommune. Du skyder helt forbi, når du hævder, ”at det ligner en magtovertagelse fra embedsværkets side”. På temamøder i sammenlægningsudvalget og i fagudvalgene er det embedsmændenes opgave at lodde den politiske stemning, før de går i gang med at udarbejde løsningsmodeller, som er politisk spiselige, og derefter er det sammenlægningsudvalgets ansvar og opgave at træffe den endelige beslutning. Sådan er det, Mads, og sådan vedbliver det at være, kan jeg berolige dig med.