Lokalpolitik

Strukturdebatten i Nordjylland

Som borger i Frederikshavn i snart 40 år, med familie og arbejde som” filialbestyrer” af en stor koncern (Stena Line) kan jeg garantere for, at jeg ikke har læst strukturkommissionens oplæg! Af den debat, der har været i pressen, kan jeg konstatere, at der peges på større enheder = rationel drift og ensartet service, nærhed = dagligt serviceniveau og lokal indflydelse og at dette er forudsætningen for en bedre fremtid. Det er min opfattelse, at struktur og offentlig service har som mål at skabe forudsætninger for, at det enkelte menneske og familien skal møde en lettere og billigere hverdag, når det handler om at bo og arbejde, samt at kunne finde specialister ved unormale situationer. Debatten forbliver forfejlet, når vi starter med at sige, at vi i dag har gode relationer og samarbejde med X-antal andre kommuner, og at vi derfor skal fortsætte dette. Vi bør fokusere på, hvor familierne bor og arbejder i dag og i morgen, samt hvilke samfundstyper, der findes omkring os. Vi skal finde sammen omkring de fælles arbejdskulturer og styrker, vi har i et område og ikke begrænse os af størrelsen på lokalsamfundet, hvem der skal være borgmester og hvor byrådet skal arbejde. Det forekommer mig naturligt at nedenstående områder kan opfylde et grundlag for sameksistens. Skagen - fiskeriet og fiskeindustrien, samt en fantastisk udviklet kultur og turisme Aalbæk - samme miniprofil som Skagen Strandby - fiskerisamfund med bekvem beboelse i forhold til Frederikshavn. Frederikshavn - Industri, shopping , uddannelse og service - med en god central placering i forhold til Norge og Sverige, og ikke mindst til de øvrige lokalområder. Sæby - Idyllisk bomiljø, turisme og let industri - bekvem afstand til Frederikshavn og Aalborg Læsø - Øsamfund med fiskeri og turisme - egen status i storkommunen, men afhængig af service fra de større samfund. Baseret på ovenstående betragtninger, mener jeg, at det sydlige landbrugsområde omkring Sæby naturligt bør tilhøre kommuner med fokus på landbrug. Kan vi se et perspektiv i samarbejde på ovenstående værdier, kan vi efterfølgende bruge tiden på at diskutere, hvordan den offentlige led alt det andet. forkortet, reds.