Lokalpolitik

Strukturen holder ferie

Enighed blandt borgmestre om fri i juli måned

PANDRUP:Selv om Dansk Folkeparti og regeringen, som bekendt har fået en aftale om kommunalreformen i hus, står det lokale spørgsmål endnu tilbage om, hvilke kommuner der går sammen. Og alt tyder på, at borgerne må vente et godt stykke tid endnu på svaret, da forhandlingerne først genoptages i august. For at sikre sig, at der ikke sker forhandlinger, mens borgmester Flemming Jansen (V) holder ferie, var han i går i kontakt med de potentielle samarbejdspartnere. - Jeg tror nu heller ikke på, at nogen vil gå uden om Pandrup, men efter en hurtig runde med telefonkontakt til naboborgmestrene kan jeg meddele, at der er enighed om at holde fri i juli måned, siger Flemming Jansen. Borgmesteren hælder fortsat til en kommunemodel med et indbyggertal på mellem 30-50.000 personer. Og personligt mener han, at en konstellation mellem Pandrup, Brønderslev, Løkken-Vraa og Aabybro er et godt udgangspunkt. Socialdemokraterne er fortaler for en model bestående af Brovst, Pandrup og Aabybro. Byrådet er enige om, at samarbejder på tværs af kommunerne ikke er vejen frem for at undgå en sammenlægning. - Vi kan lige så godt tage skridtet fuldt ud. Det vil give en stærkere og mere robust økonomi. Og for mig at se er vigtige elementer i vurderingen af den mest attraktive sammenlægningsmodel ønsket om en stærk turisme, tilstedeværelsen af et større bysamfund, en stærk infrastruktur og muligheder for en massiv bosætning, siger Flemming Jansen og peget også på vigtigheden af, at den kommende storkommune bør være en stærk medspiller i Region Aalborg-samarbejdet.