EMNER

STRUKTURFORLIG

] Kommuner anbefales en størrelse på 30.000 indbyggere. Kommuner under 20.000 indbyggere skal samarbejde med andre om en række af de nye opgaver. ] 1. januar 2005 skal kommunerne have fundet nye partnere. Ny struktur og opgavefordeling træder i kraft 1. januar 2007. ] Kommunerne overtager på sundhedsområdet ansvar for forbyggelse, pleje og genoptræning, der ikke foregår under indlæggelse. ] På socialområdet ansvaret på voksenområdet og store dele af børne- og unge-området samt specialundervisning. ] Overtager dele af planområdet og amtsveje. Natur- og miljøområde deles med staten. ] Skatteområdet samles i staten, men der skal være lokale servicecentre. ] Beskæftigelses-området deles med staten, men der skal være lokale jobcentre.