Lokalpolitik

Strukturreform for alle danskere

Når det drejer sig om en ny kommunalstruktur for hele Danmark, så nytter det ikke noget, at statsminister Anders Fogh Rasmussen som hele landets statsminister stiller sig tilfreds med et smalt forlig, som kun omfatter regeringspartierne allieret med Dansk Folkeparti.

Det er jo ren blokpolitik, og det kan Danmarks befolkning ikke være tjent med. Forud for lovarbejdet omkring den kommende kommunalreform havde jeg en forventning om, at dygtige embedsfolk og andre kompetente mennesker havde udarbejdet et arbejdsgrundlag, som indeholdt alle relevante rammer og krav for, hvilke opgaver der skal tillægges og løses af de kommende storkommuner og regioner. Alle folketingets partier og involverede ministerier og politikere kunne så benytte dette arbejdsgrundlag som et kvalificeret udgangspunkt for efterfølgende indbyrdes forhandlinger. Ud fra den indstilling, at Danmarks statsminister ikke blot er partiet Venstres eller regeringens statsmisister, men er statsminister for hele Danmark og for alle danskere, og ud fra den formodning, at alle indvalgte folketingsmedlemmer er velbegavede mennesker, der er i stand til hver for sig og i fællesskab at gennemskue mangeartede problemer og se mangesidede muligheder i sådanne fremlagte planer, opfatter jeg det som en selvfølge, at ingen, absolut ingen blandt de indvalgte folketingsmedlemmer skal holdes uden for muligheden for at fremkomme med egne eller deres partis synspunkter. Det har de ganske enkelt krav på, og deres vælgere venter det af dem. Det er muligt, at regeringspartierne inde bag egne lukkede døre synes, de har udarbejdet verdens bedste idé til en kommende kommunalstruktur for Danmark. Det kan også være, at regeringspartierne har kunnet lokke Dansk Folkeparti til at stemme for dette vidunder af en kommunalreform. (Jeg har dog det indtryk, at Dansk Folkeparti alene stemmer for regeringens forslag for at holde andre partier uden for indflydelse, og det er hverken smart eller ansvarlig politik). Men hvad nytter det, at en sådan idé til en kommunalreform er verdens bedste, når den ikke er god nok til Danmark. Det bliver den først, når alle folketingets partier får mulighed for at sætte deres aftryk på reformen, eller i det mindst kan gå ind for det endelige resultat til en reform. Når det hidtil kendte reformforslag kun har kunnet opnå en meget snæver tilslutning, mens omkring halvdelen af folketingets politikere reelt bliver holdt uden for, må arbejdet gøres om. Der må laves så meget om på forslaget, at et meget solidt flertal kan opnås. Jeg forventer derfor, at Danmarks og min statsminister sætter venstremanden Anders Fogh Rasmussen på plads og beder ham sørge for, at alle rimelige idéer fra alle sider af folketinget bliver respekteret og om muligt indføjet i forslaget til hele Danmarks kommende kommunalreform. Det må være forudsætningen for, at Danmark får en kommunalreform, som danskerne kan være tjent med.