Strukturreformen skaber bekymring i R

Vagn Kvist (R) vil fastholde specialundervisningen og miljøområdet i regionerne

HJALLERUP:Det er med bekymring, at De Radikale i Nordjyllands Amt ser frem til den forestående strukturreform i den offentlige sektor. Det fastslog R's regionsråds- og folketingskandidat i Sæbykredsen, Vagn Kvist, på den årlige kredsgeneralforsamling, som i denne uge blev holdt på Hjallerup Bibliotek. - Vi deler den bekymring, som Kommunernes Landsforening og dets formand, Ejgil W. Rasmussen (V), har i denne forbindelse, sagde Vagn Kvist med henvisning til KL-kritikken af, at VK-regeringen og Dansk Folkeparti ønsker at centralisere de kommunale og amtskommunale opgaver. - Centralisering og "Systemet før borgeren" vil blive effekten af flere af de forslag, som regeringen har præsteret i forbindelse med de fremtidige opgaver, fortsatte Vagn Kvist og tilføjede: - Netop medarbejderne er en afgørende forudsætning for, at reformen bliver en succes. Kommunerne har hårdt brug for medarbejdere med viden og erfaring inden for de nye sagsområder, som skal sammenflettes med de kompetencer, som kommunerne allerede er i besiddelse af. - Det værste er dog, at der flere steder synes lagt op til en uhørt detaljeret statslig styring af kommunerne, bemærkede Vagn Kvist videre, der samtidig talte for, at specialundervisningen bør blive blive i regionernes regi. - Amternes voksenspecialundervisningsinstitutioner har været med til og sikre højere grad af ensartethed i tilbuddene for brugere i hele amtet, forklarede han og fortsatte: - Det er af afgørende betydning, at der kan findes en fornuftig økonomisk model, som kan sikre grundlaget for den forsatte drift – også selv om der vil blive tale om delvis taksfinansierede tilbud. Vagn Kvist talte derudover for, at også miljøområdet bør blive hos amterne/regioner. - Noget af dette arbejde kan udføres af staten. Men for os er det magtpåliggende, at folkevalgte politikere fra Nordjylland styrer egne anliggender og er direkte ansvarlige over for egne vælgerne, sagde han.