Lokalpolitik

strukturreformen

Strukturreformen, der trådte i kraft 1. januar 2007, betød, at 14 amter blev erstatte af fem regioner. Regionerne fik langt færre opgaver end amterne og mistede desuden retten til at opkræve skat. En del af amternes hidtidige opgaver blev fordelt mellem staten og de nye, større kommuner. Før var der 275 kommuner, nu blev der 98. I Nordjylland blev Region Nordjylland dannet af det gamle Nordjyllands Amt, Thy, Mors samt dele af Aalestrup og Mariager kommuner. I Nordjyllands Amt var der 27 kommuner. De blev til ni, hvortil kom to i Thy og på Mors.