Skolelukninger

Struktursnak bør ikke kun handle om skolerne

Skoleinspektør undrer sig over, at flere udvalg ikke har meldt sig ind i debatten om skolestrukturen

Sid­ste år fyld­te Lørs­lev Sko­le 50 år. Det blev blandt an­det fej­ret med en mu­si­cal. AR­KIV­FO­TO: Pe­ter Bro­en

Sid­ste år fyld­te Lørs­lev Sko­le 50 år. Det blev blandt an­det fej­ret med en mu­si­cal. AR­KIV­FO­TO: Pe­ter Bro­en

LØRSLEV:Med under en halv times kørsel til Aalborg og kun fem minutter til Hjørring ligger Lørslev ifølge skoleinspektør Villi John Pedersen yderst centralt. Han mener derfor, at det er oplagt for unge familier at bosætte sig i området. Forslaget til en ny skolestruktur er på den baggrund ikke optimal mener skoleinspektøren. - Når man snakker skolernes fremtidige struktur bør man efter min mening også se på befolkningsstrukturen og på den tilvækst man ønsker. Her er både Ilbro og Lørslev oplagte områder, hvis man ønsker at tiltrække pendlere fra Aalborg. Men tilsyneladende er det ikke noget man har haft oppe og vende inden man lavede forslaget. siger Villi John Pedersen. Hvad tror du, at det får af betydning for skolen? Det er svært at sige noget om endnu. Forslaget skal ført tolkes og udlægges i praksis før man kan sige noget helt konkret. Men som udgangspunkt regner jeg med, at vi fortsætter som i dag, fortæller skoleinspektøren. Hvad mener du er godt i forbindelse med det nye forslag? Når man har lavet en ny kommunalstruktur, så synes jeg det er naturligt, at man også ser på strukturen for skolerne, så generelt er jeg positivt stemt for idéen. Er der noget du er utilfreds med i forslaget til en ny struktur? Jeg synes at det er ærgerligt, at det kun har været Børne- og Undervisningsudvalget der har været lavet forslaget. Jeg mener, at en række andre udvalgt burde have deltaget, da der jo også er andre ting end skolerne der skal tages med i betragtning, når man vil lave en ny struktur for skolerne, siger Villi John Pedersen, og henviser blandt andet til ovennævnte kommentarer om tilvækstområder.