strukturudvalg

Lokalpolitik 8. september 2004 06:00

@$:Byrådet i Skagen Kommune har godkendt oprettelse af et lokalt strukturudvalg. Strukturudvalget skal udarbejde en indstilling til Skagen Byråd om, hvordan Skagen Kommune bør forholde sig til aftalen om strukturreformen. Udvalget skal desuden fungere som forhandlingsorgan vedrørende enten sammenlægning med nuværende nabokommune(r) om skabelse af én ny kommune, eller ved forhandling om indgåelse af forpligtende samarbejdsaftaler med én kommune. Udvalget består af følgende byrådsmedlemmer: borgmester Hans Rex (V) (formand), 1. viceborgmester Bjarne Kvist (S), 2. viceborgmester Leo Skjødt Mikkelsen (K), formand for teknik- og miljøudvalget Inger Støtt (V), byrådsmedlem Gunnar Karlsen (S) og byrådsmedlem Jens Borup (V). Kommunaldirektør Johan Hessellund skal fungere som udvalgets sekretær.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...