Lokalpolitik

Strukturudvalg

] Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at der skal nedsættes et strukturudvalg, som skal udarbejde en indstilling til byrådet om, hvordan Skagen skal forholde sig til aftalen om strukturreform, ligesom udvalget også skal fungere som forhandlingsorgan i de videre forhandlinger. ] Udvalget består af: borgmester Hans Rex (V), 1. viceborgmester Bjarne Kvist (S), 2. viceborgmester Leo Mikkelsen (K), formand for teknik- og miljøudvalget Inger Støtt (V), byrådsmedlemmerne Gunnar Karlsen (A) og Jens Borup (V).