Studentereksamen er begyndt

Emnet i det nye fag, almen studieforberedelse, offentliggjort i går

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Klok­ken er 12, og op­ga­ven of­fent­lig­gø­res over hele lan­det. På Aal­borg­hus stod in­spek­tor Gre­the An­der­sen for be­gi­ven­he­den. Foto: Hen­rik Bo

AALBORG:Mens det endnu kun er januar er årets 3. g¿ere begyndt at forberede sig til eksamen. I går offentliggjordes opgaven i det nye gymnasiefag, almen studieforberedelse, som for første gang skal stå sin prøve ved studentereksamen til sommer. Faget er obligatorisk, og det tæller dobbelt ud fra en bedømmelse af, hvordan eleven udvælger, strukturerer og formidler det faglige stof. På Aalborghus Gymnasium var dagen i går imødeset med spænding. På slaget 12 samledes de 200 afgangselever i festsalen, hvor opgaven blev offentliggjort. Emnet er ¿Fremtiden - visioner og forudsigelser¿. Det var de to inspektorer, Susanne Munk Nielsen og Grethe Andersen, der stod for præsentationen, som fandt sted samtidig på landets øvrige gymnasier. Cd-rom til alle Efterfølgende fik eleverne hver især udleveret en cd-rom med opgaveformuleringen samt inspiration og links til relevante hjemmesider. Den almene studieforberedelse skal udvikle de unges evner til at kombinere flere forskellige fag og faglige hovedområder ved anvendelsen af forskellige metoder til at belyse et komplekst problem. I løbet af de kommende uger skal eleverne have formuleret en skriftlig synopsis på tre-fem sider, hvori de angiver titel på emne samt kombination af fag. Mindst to fag skal involveres, og de må ikke være beslægtede. Der er afleveringsfrist 3. marts. Undervejs har de haft mulighed for at hente støtte fra vejledere. På Aalborghus er der afsat bestemte dage til vejledning. Skolegangen er normal undervejs. I maj/juni - sandsynligvis i maj - afholdes en individuel mundtlig prøve, som består af en fremlæggelse med udgangspunkt i synopsen samt en uddybende dialog. Det er forskelligt, hvordan landets gymnasiet har tacklet undervisningen i almen studieforberedelse. Aalborghus Gymnasium har lagt den ind i moduler i løbet af de tre gymnasieår. Opblødning Faget er udtryk for flerfaglighed og en opblødning af det gamle gymnasium med én lærer om ét fag. Selv om ingen kender de unges valg, gætter de to inspektorer Susanne Munk Nielsen og Grethe Andersen på, at historie og samfundsfag kommer til at indgå i mange af opgaverne.