Studenterhus-aftalen

I perioden 2009-12 er følgende aftalt med Kunstrådets musikudvalg angående minimum antal koncerter: Antal små koncerter: 40 årligt Mellemstore: 80 årligt Store: 20 årligt I alt på årsbasis 140 koncerter i den fireårige periode. Det årlige tilskud fra Kunstrådets Musikudvalg udgør i 2009 1.4 mio. kr., mens tilskuddet fra Aalborg Kommune er på 870.000 kr.