EMNER

Studerende: Færre gruppeeksamener på AAU

De studerende på Aalborg Universitet (AAU) ønsker flere individuelle eksamener. Dermed går de imod traditionen på AAU, hvor alle strukturer er opbygget om problemorienteret gruppearbejde og -eksamen.

I en undersøgelse, NORDJYSKE har foretaget blandt 1017 studerende, svarede halvdelen, at de savner at blive stillet til regnskab ved eksamen, uden at have en gruppe at støtte sig til. Og de studerende taler ikke for døve øren. Studielederne har set mange evalueringer med ønsker om individuelle eksamener, og derfor overrasker resultatet af NORDJYSKEs undersøgelse heller ikke studieleder Børge Rasmussen fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. - Vi lytter til de studerende, og derfor har vi også gennem de seneste fire-fem år gjort flere eksamener individuelle, og der vil nok komme flere i fremtiden, forklarer han. Den melding er Kim Niemann, som læser Politik/Administration og Forvaltning på 5. semester glad for. - Jeg savner at stå på egne ben, og jeg synes, der går for meget støttepædagog i gruppeformen, siger han. Men Børge Rasmussen understreger dog, at undervisningsformen ikke bliver ændret radikalt. - Vi kan ikke udelukkende lave individuelle prøver, så ville hele ideen bag den projektorienterede undervisningsform gå tabt, siger han. Når undervisningen på AAU udvikles, er det i samråd med de studerende, og heller ikke professor Erik Laursen, som forsker i den problemorienterede pædagogik er overrasket over de studerendes ønsker. - Gode, opmærksomme studerende skal være kritiske overfor den undervisningsform, de præsenteres for. Det er ved at lytte til dem, vi udvikler vores undervisning, siger han. Men heller ikke i erhvervslivet ville afvikling af gruppeformen være velkommen. Kandidaterne fra AAU roses nemlig netop fordi, de har lært deres egne kompetencer i en gruppe at kende, og derfor er gode til at arbejde i teams.