EMNER

Studerende forbrødret i optog

To pædagogseminarier er nu blevet til et, nemlig Pædagogseminariet

Foto: Michael Koch AALBORG: To seminariekulturer lod sig i går smelte sammen ved et fusionsoptog i Aalborgs gågader, så omverdenen nu kan se, at de to pædagogseminarier Skipper Clement Seminariet og Aalborg Socialpædagogiske Seminarium er ét, Pædagogseminariet i Aalborg. Optoget bar ikke alene præg af, at pædagoger er kreative mennesker, men også at de er samarbejdsparate. Nok mest af nødvendighed, som fællesformanden for de studerende, Jes Skole Møller Larsen, konkluderede. Nødvendigt Stadig strammere økonomi har nødvendiggjort fusionen. De to seminarier kunne ikke være fortsat hver for sig, hvis kvaliteten skal holdes i en tid, da økonomien strammer til. Taxameterydelserne har været faldende over de senere år. Dertil kommer, at frafaldet er stigende, og betalingen ydes kun færdiguddannet pædagog. Optoget tog sit udgangspunkt i hver sin ende af midtbyen. Studerende fra socialpædagogisk seminarium begyndte i Nørregade, og kollegerne fra Skipper Clement tog Bispensgade ved Vesterbro som udgangspunkt. Symbolsk kamp Gammeltorv var mødestedet, hvor de på symbolsk vis udkæmpede stammekampe, før de lod sig forbrødre. Der blev holdt flere taler, bl. a. af rektor Birthe Marie Pilgaard og amtsborgmester Orla Hav. Birthe Marie Pilgaard ser fusionen som en udfordring, og der er et godt stykke vej endnu, før alle brikker er på plads. På mandag går hun til sin bestyrelse med forslag om, hvordan pædagoguddannelsen kan komme under samme tag. Den mest sandsynlige løsning er nok en udbygning af seminariet på Hobrovej. På mødets dagsorden står desuden besparelser. En lille halv snes stillinger er på spil.