Lokalpolitik

Studerende frygter for nedskæringer

Politikere vil få lettere ved at lave besparelser, mener Christina Lund

BRØNDERSLEV:32-årige pædagogstuderende Christina Lind er overbevist om, at når regeringen lægger op til en kommunalreform, så er hensigten at få større enheder, hvor politikerne vil få lettere ved at gennemføre besparelser. Christina Lind har et barn på otte år, hvis skolegang hun går meget op i, ligesom hun i kraft af sin uddannelse interesserer sig meget for pasningstilbud for børn. Hun har i 10 år boet i Brønderslev Kommune. Før hun flyttede til Brønderslev, boede Christina Lind i Hjørring Kommune. - Jeg er på mange måder meget tilfreds med Brønderslev, men jeg frygter, at resultatet af en kommunesammenlægning kan blive, at der bliver skåret ned f.eks. på dagsinstitutionerne, ligesom jeg kan være bange for, at skolerne bliver ramt af besparelser. Jo større en kommune er, jo lettere tror jeg, at det vil være for politikerne at gennemføre den type besparelser, siger Christina Lund. Bagslag Hun erkender, at hun i sin dagligdag møder en del tilhængere af en kommunalreform med kommunesammenlægninger: - For nogle små kommuner kan sammenlægninger være en fordel. Det er også fra de små byer, at man møder mange tilhængere. Men jeg ved ikke, om de forestiller sig, at de vil få øget medindflydelse i en større kommune. Jeg frygter, at der for børn og unge vil ske nedskæringer. Efter min mening vil det i længden give bagslag. Det er de kommende generationer, vi skal bygge på. Sker der fejltagelser, hvor spareiveren rammer børn og unge, så tror jeg, at det i sidste ende i stedet for en besparelse giver en udgiftsforøgelse, siger Christina Lind. Hun nævner som eksempel, at det efter hendes mening er vigtigt med penge til en indsats over for familier med sociale problemer. - Det er vigtigt at sikre, at de får et bedre liv. Tænk på hvor store omkostninger der f.eks. er knyttet til en tvangsfjernelse af et barn!