EMNER

Studerende nok til ny net-klasse

Ranum Seminariet starter net-uddannelse i februar

RANUM:Ranum Seminariet får en pædagoguddannelse over internettet i februar. Det ligger fast efter at fristen for at søge den nye uddannelse nu er udløbet. Ifølge rektor Hans Støttrup Jensen har 25 søgt net-uddannelsen. Der starter et hold på godt 20 studerende til februar, som vil forsøge at få sig en uddannelse som pædagog via internettet. Hans Støttrup Jensen er godt tilfreds med interessen for seminariets nye tilbud og han mener det bliver en stor udfordring for seminariet at få uddannelsen op at stå. - Jeg er ikke i tvivl om at det bliver en god pædagogisk udfordring for os. Og det er da helt klart, at vi kan bruge de erfaringer, vi henter på den nye uddannelse på efteruddannelse af pædagoger, der i fremtiden i langt højere grad vil komme til at foregå via internettet, siger rektor. - Vi har fornemmet at der er et behov for en pædagoguddannelse for dem, der har en travl hverdag og f.eks. skal hente og bringe børn og kan have svært ved at få en travl hverdag til at gå op med en uddannelse. Ved at uddanne sig til pædagog via nettet kan man genneføre et fuldtidsstudium samtidig med at tingene også fungerer på hjemmefronten, siger Hans Støttrup Jensen. God til at planlægge Han understreger dog, at det kræver, at man er god til at planlægge sin tid, hvis studiet skal gennemføres. Samtidig vil netuddannelsen kræve nøjagtig det samme med hensyn til eksamen og praktik som den ordinære pædagoguddannelse. Det er planen at samtlige 13 lærere på seminariet i Ranum skal uddannes til at kunne undervise via internettet. Fjernundervisningen er tilrettelagt således at tre-fjerdedel af undervisningen foregår via nettet og en fjerdel som undervisning på seminariet. I hvert semester er der fire samlinger af ca. to dages varighed på seminariet. Det vil typisk være fredag-lørdag. I løbet af disse to dage vil der være op til 20 lektioner på 45 minutter fordelt på de forskellige fag, praktik- og projektinstroduktioner med mere. Mellem samlingerne udsendes materialer, opgaver/øvelser, litteraturoversigter med mere. Der er desuden vejledning enten via mail eller telefon. De studerende skal deltage i tre måneder øvelsespraktik samt to gange seks måneder lønnet praktik. Alle praktikker er i en pædagogisk institution som seminariet stiller til rådighed. I løbet af en praktik er der enkelte dage, hvor man skal være på seminariet og have undervisning, der kan støtte de studerende i praktikforløbet. Et andet krav er - meget naturligt - at man skal kunne bruge en computer. Dog behøver man ikke have speciel viden om computere og internettet for at være studerende på den netbaserede uddannelse. De net-studerende bor typisk længere væk fra Ranum end de studerende, der har deres daglige gang på seminariet. En del ansøgere til den nye uddannelse kommer fra Skive, Hobro, Randers og Mors.