EMNER

Studerende på havregrød

AALBORG:Menuen står på havregrød mandag eftermiddag på Gammeltorv midt i Aalborg, serveret af studerende som led i de landsdækkende protester mod Skattekommissionens forslag om at begrænse SU-perioden til maksimalt fire år. - Hvis forslaget bliver gennemført, skal vi spise havregrød hele livet. Som børn, fordi det er sundt, som studerende, fordi vi ikke har råd til andet, som færdiguddannede, fordi vi skal betale lån tilbage - og som bedsteforældre, når vi skal tage os af børnebørnene, siger Kathrine Kranker, Aalborg, der sidder i bestyrelsen for Lærerstuderendes Landskreds. Mobiliseringsmøde Et mobiliseringsmøde fredag skulle få lærerstuderende med i protesten, der også samler studerende fra Aalborg Universitet og gymnasieelever. Ganske vist tager uddannelsen til lærer fire år og kan dermed klares inden for SU-grænserne, hvis forslaget bliver til virkelighed: - Men mange, der læser til lærer, har taget en hel eller dele af en anden uddannelse. Samtidig er vores uddannelse en platform, som mange læser videre fra, forklarer Kathrine Kranker. Det vil betyde, at rigtig mange skal optage lån i fremtiden. Fælles demonstrationsdag Danske Studerendes Fællesråd har udpeget torsdag i næste uge som fælles demonstrationsdag - og Aalborg får også sin del den dag. Planen er march fra Kildeparken til Gammeltorv med efterfølgende demonstration.