Studerende vil bevare indflydelse

AALBORG:Tanken er god, men udførelsen indtil nu halter fælt. Sådan opfatter Studentersamfundet ved Aalborg Universitet ideen om at samle AAU's talrige studieretninger i et par håndfulde schools (skoler). Skolerne skal både samle fagområder i større enheder, som det kendes fra mange udenlandske universiteter, og forenkle administrationen. Det kan være fornuftigt nok, mener Rasmus Mølbak fra Studentersamfundet: - Men hvis vi som studerende ikke passer på, så risikerer vi at miste indflydelse på mange faglige og sociale emner. Nævnene beslutter nu Hidtil har studienævnene - med betydelig repræsentation af studerende - truffet mange afgørelser. Det skal de blive ved med, understreger Rasmus Mølbak: - Schools skal nemlig ledes af en schoolsleder med et uddannelsesråd, som kun er rådgivende. Vi frygter, at mange afgørelser bliver skubbet fra studienævn og op i schools, så vi mister indflydelse. Han understreger, at de studerende ikke har noget imod ideen om skolerne. De kan overtage og forenkle en del af det tunge administrative arbejde. For at blive hørt har Studentersamfundet afleveret ni krav til rektor Finn Kjærsdam. På mandag skal etableringen af skoler også på bordet i AAU's bestyrelse. Er godt på vej På universitetets største område, der omfatter ingeniør-, natur- og sundhedsvidenskab, er arbejdet langt fremme uden at de studerende har været involveret: - Det er ikke tilfredsstillende. Vi vil med i de råd, der skal gennemføre ordningen, på alle hovedområder, siger Rasmus Mølbak.