EMNER

Studerende vil stå til regnskab

De universitetsstuderende i Aalborg ønsker flere individuelle eksamener

AALBORG:Hvad kan de studerende på Aalborg Universitet egentlig, når de bliver taget ud af deres grupper og stillet til individuelt ansvar? Og er der mange af universitets studerende som i virkeligheden slet ikke har vilje eller evnerne til at gå der ? Svarene mangler de selv, og det er de kede af. Halvdelen af de 1017 studerende, der har svaret på en rundspørge foretaget af NORDJYSKE, ønsker sig flere individuelle eksamer i stedet for den gruppebaserede eksamensform, som kendetegner AAU. En af dem er Kim Niemann, som læser Politik/Administration og Samfundsfag på 5. semester. - Hvis vi fik flere individuelle eksamener, tror jeg, at nogle af dem, som har svært ved at følge med, ville blive siet fra noget før. Det ville forhindre, at de bliver båret igennem studiet af deres gruppe, som det ofte sker nu, siger han. Det er en klassisk anke mod den problemorienterede metode, at den holder hånden over svage studerende, men studieleder Børge Rasmussen fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultet kan ikke tilslutte sig Kim Niemanns påstand om, at mange gruppemedlemmer kører på frihjul. - Jeg har ikke indtryk af, at vi har et stort problem med free-riders, men det kan da godt være, vi skal lægge endnu mere vægt på de individuelle kompetencer - også når vi holder gruppeeksamen, siger han. Og det synes Henrik Grønning, som læser Erhvervsøkonomi på 3. semester er en god idé. Han savner at blive stillet til regnskab ved eksamen - uden nogen at støtte sig til. - Hvis der var flere individuelle eksamener ville jeg føle mig mere berettiget til at gå på studiet. På den måde ville jeg nemlig bevise, hvad jeg kan, og det samme ville mine kammerater, siger han.