EMNER

Studie-start uden studie-teknik

NORDJYLLAND:De 2391 studerende, der i dag starter på Aalborg Universitet (AAU), får ingen undervisning i studieteknik, før senere i løbet af uddannelsen. Og det på trods af, at mange af de nye studerende kun kan trække på erfaringer fra undervisningen på en ungdomsuddannelse. - Vi kunne få mere ud af de studerende, hvis de blev undervist i studieteknik, siger leder Palle Steen Hansen fra Studiekontoret. - Studievejlederne møder nogle gange spørgsmål til studieteknik, og det er især fra studerende, som har svært ved at klare deres uddannelse, fortæller han. Studentersamfundets uddannelsespolitiske ordfører Karina Søborg bekræfter: - Der er nogen. Og sålænge der er nogen, er der et behov, siger hun. Ifølge Palle Steen Hansen, der leder den centrale studievejledning på AAU, kan især to færdigheder gavne de nye studerende: Evnen til at læse selektivt. Evnen til at tage notater. Evnen til at systematisere informationer. - Mange af dem, vi støder på, har svært ved at skelne væsentligt fra uvæsentligt. Der er simpelthen alt for mange ting at forholde sig til på én gang, siger han. Studieleder og lektor Erling Jensen bekræfter, at studieteknik ikke er en del af undervisningens første år på samft.basis. - Det gør vi ikke lige nu. Men hvis de studerende stiller det som krav overfor underviserne, vil vi tage det op, siger han. 1. sektion side 9.