Lokalpolitik

Studiebyen Thisted styrkes

Kollegium skal tiltrække og fastholde unge studerende til lokalt studiemiljø.

En attraktiv og fremtidssikret studieby. Det er målsætningen for det arbejde, som i øjeblikket udfoldes for at undersøge mulighederne for at etablere et kollegium i Thisted. Lige nu handler det om at undersøge muligheder, behov og gevinster. - Målgruppen er unge i alderen 17 til 23 år, siger borgmester Lene Kjelgaard, som er med i en arbejdsgruppe om projektet. Gruppen tæller også repræsentanter for byens ungdomsuddannelser. - Har man det godt socialt og en god struktur omkring sin uddannelse, så er sandsynligheden for, at man gennemfører større, og i en kommune med en geografi som vores, kan et kollegium medvirke til at tiltrække unge fra et større opland, siger borgmesteren. Næste skridt på vejen tages i begyndelsen af 2012, hvor der gennemføres en brugerundersøgelse blandt de studerende på ungdomsuddannelserne i Thisted, ligesom der skal hentes inspiration fra andre jyske byer. Lene Kjelgaard oplyser, at der ikke er sat tid på, hvornår et kollegium kan stå færdigt, men at de indledende undersøgelser af mulighederne afsluttes i foråret 2012. - Så har vi grundlaget for en beslutning om etablering, organisering og finansiering, siger borgmesteren. Kollegieplanerne skal også ses i sammenhæng med regeringens målsætning om, at mindst 60 procent af en ungdomsårgang skal have en videregående uddannelse i 2015. Skal målet nås, stiller det krav om gode rammer for de studerende allerede, når de begynder på en ungdomsuddannelse.