EMNER

Studiekreds bliver til forening

SÆBY:Interessen for Den Lokalhistoriske Studiekreds i Voerså har udviklet sig i en sådan grad, at planen nu at stifte en egentlig forening. Der er indkaldt til stiftende generalforsamling i Den Gamle Røde Skole, der er indrettet som et lille museum, på tirsdag aften. Her håber man at få formaliteterne omkring oprettelse af en egentlig forening bragt på plads. Den Lokalhistoriske Studiekreds genoptager i øvrigt sin aktiviteter efter juleferien i mødelokalet i den gamle skole tirsdag den 14. januar. Et af holdene vil fortsætte med at registrere gårde, huse, forretninger og virksomheder på egnen, mens andre tager sig af udstillingen af fiskeredskaber og en tredje gruppe fortsætter med at studere slægtsforskning. Endelig vil et nyt og fjerde hold tage sig af udklip fra gamle aviser og blade og i den forbindelse foretage en omfattende registrering. Efter mødet 14. januar er planen, at studiekredsmedlemmerne skal mødes hver anden tirsdag aften indtil sommer.