Studiekreds har tre bud på byggeri af boliger

FORSLAG:Socialudvalget har forsøgt at inddrage forskellige grupper i forbindelse med planlægning af ældre- og plejeboliger. Af de indkomne besvarelser og løsningsforslag er også besvarelsen fra medlemmer af Studiekredsen på Hobro Bibliotek. Vi har behandlet sagen på flere møder og har været på en studietur til Vejle for at se de boliger, som Socialudvalget påtænker at opføre. Når vi læser de indkomne besvarelser, som kommunen har modtaget vedr. planlægningen af ældrebyggeriet, kan vi konstatere, at vores gruppe på godt 70 medlemmer, som er i alderen fra 58 - 90 år, er Studiekredsen en af de større ældregrupper i byen, som har reflekteret og som har drøftet og tænkt en del over sagen. I Socialudvalgets oplæg til byggeri er der tale om planlægning af tre boligtyper: 1: Almindelige ældreegnede boliger. Studiekredsen har foreslået, at der bygges almennyttige boliger i Dr. Jensen hus samt grunden ved siden af (ved Spritfabrikken Fortuna), samt på grunden ved Lyonhuset. 2: Ældreboliger. Delvis selvhjulpne. Men afhængig af hjælp punktvis døgnet igennem. (Det svarer til den boligbetegnelse som tidligere blev betegnet som beskyttet bolig). Studiekredsen har foreslået, at der bygges på den ledige grund på 7.232 m2 på Strandvejsparken. Lad de ældre få den sidste byggegrund med herlighedsværdierne i Strandvejsparken. Her kan der være plads til ca. 24 ”beskyttede almennyttige boliger” i et plan. En passende ”Satelit” for Hjemmeplejen. 3: Plejeboliger. Studiekredsen har foreslået, at den nyeste bygning på Hobro Alderdomshjem bibeholdes og der bygges nyt til den eksisterende bygning. Der bygges et ældrecenter med optræningsfaciliteter, med boliger og med et daghjem på Cirkuspladsen. Vi forestiller os, at der indrettes et cafeteria med en åbningstid på alle ugens dage. Dette er ikke er nævnt som en konkurrent, men som et supplement til tilbudet i Biecentret. Inddragelsen af høringsgrupperne og borgerne i forbindelse med planlægningen skulle jo ikke gerne blive/være et spil for galleriet” Når den endelige beslutning skal tages, håber vi, at politikerne vil lytte til ældregrupperne og placere de tre boligtyper centralt i midtbyen.