Studiemiljøet halter under kulturminister

De studerendes arbejdsmiljø halter på uddannelsesinstitutionerne under kulturminister Brian Mikkelsen (K). Kun halvdelen af uddannelsesinstitutionerne overholder således undervisningsmiljøloven, viser et svar fra Brian Mikkelsen til Enhedslistens kulturordfører, Per Clausen. - Resultatet er ikke tilfredsstillende, da indberetningerne viser, at kun 50 procent af Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner har gennemført vurderingerne (af undervisningsmiljøloven, red.), hvilket jeg agter at påtale over for rektorerne, skriver kulturministeren. Loven, der trådte i kraft den 1. august 2001, medfører, at uddannelsesinstitutionerne ikke blot skal have et sundhedsmæssigt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt miljø, men at der også skal laves en vurdering af undervisningsmiljøet og en handlingsplan for forbedringer. Per Clausen kritiserer Brian Mikkelsen for ikke at have gjort noget ved sagen før nu. - Tallet er rystende. Og det er lige så rystende, at kulturministeren intet har gjort før nu, hvor jeg spørger om, hvor mange som overholder undervisningsmiljøloven. Først da går Brian Mikkelsen i gang med at se på sagen, siger Enhedslistens kulturordfører. De Danske Studerendes Fællesråd (DSF) kalder kulturministerens håndtering af sagen for "for lidt, og for sent". - Der har igennem længere tid været en mangel på kontrol og opfølgning på loven. Samtidig dækker de 50 procent - som har lavet en undervisningsmiljøvurdering - over, at denne vurdering mange steder er af en ringe kvalitet, hvor de har lallet sig igennem eller i hvert fald ikke været særlig omhyggelige med opgaven, fordi der ikke er blevet fulgt op på kvaliteten fra Kulturministeriets side. Prisen er, at samfundet i dag betaler med en højere grad af frafald på uddannelsesinstitutionerne, end hvis studiemiljøet var i orden, siger fungerende levevilkårsordfører i DSF, Mads Svaneklink. Brian Mikkelsen bad således først om en status på gennemførelsen af undervisningsmiljøvurderingerne, efter at Per Clausen havde bedt om en sådan i juli. Kulturministeren - som blandt andet står for arkitekt-, bibliotek- og musikskoler - understreger dog, at alle institutioner har planlagt at gennemføre undervisningsmiljøvurderinger i løbet af skoleåret 2005/2006, og at 80 procent af institutionerne forventer at have afsluttet vurderingerne inden udgangen af 2005. - Jeg kan samtidig oplyse, at Kulturministeriet vil indskærpe overfor institutionerne, at det skal indgå i institutionernes planlægning, at de udarbejder regelmæssige undervisningsmiljøvurderinger, skriver Brian Mikkelsen. Undervisningsmiljøloven skal rette op på mange års problemer med blandt andet dårlige rygge, allergiproblemer og hovedpiner blandt skoleelever og studerende. Loven er blevet betegnet som det første skridt på vejen mod, at også de omfattes af den langt mere vidtgående arbejdsmiljølov, som alle lønmodtagere i Danmark er omfattet af. Allerede ved undervisningsmiljølovens vedtagelse i 2001 advarede DSF, SF og Enhedslisten dog om, at loven ikke sikrede skoleelever og studerende en klageinstans, hvis der var noget, som de var utilfredse med. Imod loven stemte Venstre og Dansk Folkeparti. /ritzau/
Breaking
Grænserne til Tyskland, Norge og Island begynder at åbne 15. juni
Luk