STUDIESTART: DE SKILTEDE MED DET GODE HUMØR

AAL­BORG: En smu­le regn­vejr kun­ne ikke øde­læg­ge det gode hu­mør, da tu­sind­vis af nye stu­de­ren­de ved Aal­borg Uni­ver­si­tet (AAU) tyv­star­te­de på det nye stu­die­år fre­dag mor­gen. Det ske­te tra­di­tio­nen tro ved et stort mor­gen­bord på Gl. Torv midt i byen, hvor me­nu­en stod på kaf­fe, rund­styk­ker og godt hu­mør. Ar­ran­ge­men­tet skal være med til at rys­te de nye stu­den­ter sam­men, for man­ge be­gyn­der på AAU uden at ken­de no­gen af hold­kam­me­ra­ter­ne på for­hånd. Den of­fi­ci­el­le vel­komst fandt sted se­ne­re på da­gen i Aal­borg­hal­len, in­den da­gen var fri til sel­ska­be­ligt sam­vær. Man­dag mor­gen be­gyn­der stu­die­ti­den for al­vor for de knap 4000 nye stu­de­ren­de på Aal­borg Uni­ver­si­tet. 1. sek­tion side 3 FOTO: GRE­TE DAHL
1. september 2007 06:00
Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...