Stuehus med sjæl og charme

Byggeri 26. september 2002 08:00

JERUP: Det begyndte med, at stuehuset på Øster Kragskov ved Jerup for to år siden fik nyt tag. I rødt tegl. Men vinduerne trængte også til udskiftning, og de nye med termoglas var bestilt. Så kom arkitekt Poul Erik Haunstrup, Frederikshavn Kommune, med på råd. Han overbeviste Helge og Tove Dyremose om, at termoglas ikke lige var sagen til det 140 år gamle stuehus. De søgte kommunalt tilskud til en renovering, der fastholdt det bevaringsværdige stuehus' sjæl og i dag fremstår Øster Kragskovs taktfaste facade med nye, linoliemalede, hvide vinduer med små ruder og koblede rammer. Over taget knejser hele tre skorstene med udkragning, sådan som der ofte gjorde på bøndergårde af en vis størrelse i gamle dage. Tit sluttede skorstenene lige under taget. Men den manglende tørverøg fra en eller flere af skorstenene afslørede, at de kun var til pynt og prestige. På Øster Kragskov slipper der heller ingen røg ud af skorstenene, for opvarmningen sker med et halmfyr i et udhus.. - Da vi havde lagt nyt tag, kunne vi se, at det ligefrem råbte på skorstene, siger Helge Dyremose. Men Dyremoses murer, Bjørn Svendsen, Jerup, beregnede, at en muret skorsten, der kun gik ned til lige under taget, ville komme til at veje et ton. I stedet fandt han på at støbe skorstene i lette materialer, så vægten kom ned på beskedne 300 kilo stykket. Så nu står stuehuset med de tre hvide, røgløse skorstene på det røde tegltag over gulkalket murværk på sorttjærede syltsten. - Vi glæder os hver dag over at se huset, siger Helge Dyremose. Den nænsomme restaurering af Øster Kragskov blev i går på Frederikshavns jubilæumsdag som købstad belønnet af Frederikshavn Byfond med en plakette til indmuring. Plaketten blev overrakt af fondens formand, borgmester Erik Sørensen, og motiveret af næstformand Børge Holdt Madsen, der fortalte, at det oprindelige tag var af langhalm. - Men de er fint nok med tegltag, for hustypen her er ikke mere vendsysselsk, end at den er kommet til os fra sydvestjylland, sagde Børge Holdt Madsen. - Dernede fik stuehusene ofte tegltag og ikke stråtag. Det er en smuk og forsvarlig istandsættelse og tilbageføring af det gamle stuehus fra 1860, vi har her, lød hans uforbeholdne ros. - Det er flot af Helge og Tove Dyremose at have nået så langt, og det er dejligt for alle vi andre, der sætter pris på vendsysselsk egnskultur, at en af de ældgamle gårde i Kragskov bevares i den kvalitet. Foruden Øster Kragskov blev også porten ved Arresthuset, Danmarksgade 6, Frederikshavn, udført af skibstømrer Jørn Søndergaard, Strandby, belønnet af byfonden. Børge Holdt Madsen roste portens udformning for en beskeden, tidløs udformning i samklang med bygningens klassicistiske ydre. Preben Thaarup, stedfortræder for arrestforvareren, modtog byfondens diplom for porten.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...