Stutteriejer får erstatning for motorvejen

Hjørring Kommune tager en lille halv million af kassen til trafikplaget hesteopdrætter i Poulstrup

Hirtshals-motorvejen har ikke kun været til gavn. En stutteriejer i Poulstrup har krævet erstatning af Hjørring Kommune, og det har han fået.arkivfoto: Bente Poder

Hirtshals-motorvejen har ikke kun været til gavn. En stutteriejer i Poulstrup har krævet erstatning af Hjørring Kommune, og det har han fået.arkivfoto: Bente Poder

POULSTRUP:Den nye motorvej er ikke kun til glæde og gavn. I Poulstrup bor en stutteriejer nu ved en langt mere trafikeret vej med sine heste, og det er han slet ikke tilfreds med. Han har krævet erstatning af Hjørring Kommune, og det får han - 300.000 kr. Da Hirtshalsmotorvejen kom, blev Tollestrupvej syd for Poulstrup afbrudt, og trafikken i stedet ledt ad den meget lidt trafikerede Gønderupvej. Gønderupvej blev udvidet som følge af den øgede trafik, og der blev indgået aftaler om afståelse og erstatninger med de berørte lodsejere, bortset fra stutteriejeren på Gønderupvej 10. Han krævede ulempeerstatning som følge af gener fordi han har staldbygning på den ene side af vejen og græsningsarealer på den anden side. Generne består i, at det er blevet vanskeligere at få hestene over vejen. En ejendomsmægler har vurderet at ejendommens værdi er forringet med 750.000 kr., og derudover krævede stutteriejeren 500.000 kr. til dækning af øgede driftsudgifter, så den endelige påstand blev en samlet erstatning på 1.250.000 kr. Forlig i sag Efter domsforhandlingen har Vestre Landsret foreslået, at sagen forliges, så Hjørring Kommune betaler en erstatning på 300.000 kr. plus renter. Vestre Landsret begrunder forslaget med, at ulemperne ved vejomlægningen oversteg, hvad der må påregnes som led i den almindelige samfundsudvikling på trafikområdet. Ejeren har derfor krav på erstatning, men kun i det omfang, der ligger ud over, hvad der må anses for en rimelig tålegrænse. Hjørring Kommunes advokat har anbefalet kommunen at acceptere forliget, og udvalget for teknik og veje mener at pengene, i alt 457.032 kr., tages af kassebeholdningen. - Jeg synes det er ganske urimeligt. Jeg synes ikke han har fået alle de gener, han anfører, men vi må bare tage det til efterretning. Vi kan ikke gøre andet, siger Ole Ørnbøl (S), formand for udvalget for teknik og veje.