Stutteriejer vandt årelang strid med Skat om status

Jacob Stidsen måtte gå til Landsskatteretten for at få godkendelse som virksomhed

Jacob Stidsen og hans hustru Mette driver sammen Stutteri Lynghøj

Jacob Stidsen og hans hustru Mette driver sammen Stutteri Lynghøj

MARIAGER:Jacob Stidsen har efter flere års kamp med skattemyndighederne fået Landsskatterettens ord for, at Stutteri Lynghøj ved Mariager er en rigtig erhvervsvirksomhed og ikke blot en form for hobbylandbrug. Landskatterettens kendelse betyder, at Jacob Stidsen, der driver stutteriet sammen med sin hustru, slipper for at skulle betale i alt 130.000 kroner i ekstra indkomstskat, som Skat ellers havde afkrævet ham for indkomstårene 2007 og 2008. Men inden den lykkelige slutning skulle Jacob Stidsen gennem tre omgange syn og skøn og en afgørelse fra Skatteankenævnet, som gik ham imod. Skats 130.000 kroners skattekrav opstod i 2008, da Skat afgjorde, at hans stutteri ikke mere kunne betragtes som en erhvervsvirksomhed på grund af fortsatte underskud, men nu blot som et hobbylandbrug. - Det betød, at han ikke mere kunne afskrive skattemæssigt på sit materiel og bygninger eller trække sine driftsudgifter fra i skatteregnskabet, siger chefkonsulent Palle Høj fra rådgivningscenter Heden & Fjorden, der har hjulpet Jacob Stidsen med at føre hans sag ved Landsskatteretten. Indkomsten blev forhøjet Resultatet af Skats kovending blev en forhøjelse af Jacob Stidsens personlige indkomst og dermed et krav om betaling af den ekstra skat. - Men det kunne jeg naturligvis ikke acceptere, for der var helt rimelige forklaringer på, at stutteriet fortsatte med at give underskud også efter de første indkøringsår. Da Jacob Stidsen ikke kunne få overbevist Skat om at ændre holdning til driften af stutteriet, gik han til Skatteankenævnet. Her brugte Jacob Stidsen muligheden for at få en syns- og skønsmand til at vurdere, om Lynghøj kan drives som et landbrug med overskud. Forløbet blev dog ifølge Jacob Stidsen kaotisk. - Ved en fejltagelse fik syns- og skønsmanden ad to omgange udleveret et forkert regnskab for stutteriet, og derfor konkluderede han i to omgange, at stutteriet ikke var en erhvervsvirksomhed, og at Skat derfor havde ret, fortæller han. Jacob Stidsen fik dog i tredje omgang sendt det rigtige regnskab til syns- og skønsmanden. - Og nu konkluderede han, at stutteriet blev drevet professionelt, siger han. Ankenævn afviste Det fik dog ikke Skatteankenævnet til at give Jacob Stidsen ret i hans klage, og dermed stod den ekstra skatteregning indtil videre ved magt - Ankenævnet valgte at se bort fra syns - og skønsmandens sidste konklusion og erklære os for et hobbylandbrug, siger han. Nu kunne han havde givet op og betalt sin ekstraskat, men Jacob Stidsen valgte at indbringe sin sag for Landsskatteretten. For en uge siden kom så den glædelige meddelelse. Landsskatteretten ændrede skatteankenævnets afgørelse. Retten konkluderer nemlig, at Stutteri Lynghøj kan drives med overskud og derfor er en erhvervsvirksomhed. Derfor slipper Jacob Stidsen for den ekstraskat, som i første omgang udskrev. - Det er dejlig følelse og en lettelse at få ret, og forløbet viser, at det kan betale sig at stå fast, siger han. Et større problem Rådgiver Palle Høj mener, at den aktuelle sag er en del af et større problem. - Vi ser mange konflikter i forbindelse med stutterier og fritidslandbrug, hvor Skat ofte mener, at der ikke er tale om erhvervsmæssig virksomhed, men blot en fritidsbeskæftigelse, mener han. Der er et stort element af skøn i disse sager, og det skaber ifølge Palle Høj usikkerhed og en følelse af uforudsigelighed for den enkelte skatteyder.