Styr på forældres kørsel

Højene Skole vil ikke længere acceptere tæt trafik ved hovedindgangen

HJØRRING:Problematikken er kendt på langt de fleste skoler i Danmark - den med at forældrene kører børnene i skole, og helst vil sætte dem af lige udenfor skolens hovedindgang. Således også på Højene Skole, hvor både skolen og forældrebestyrelsen i en årrække har kæmpet for en smule lydhørhed hos de forældre, som helst ikke vil udsætte deres børn for en gå- eller cykeltur. Problemerne har været tilstede på både Skagensvej, hvor mange forældre har valgt at sætte deres børn af ved bageren, og på Vellingshøjvej, hvor det er skolens hovedindgang, der har trukket. Det har medført veritable trafikpropper ved ind- og udkørslen til skolen, ligesom børnene til de forældre, der ikke har kørt til skole, har skulle holde tungen lige i munden for at undgå at blive kørt over af de travle bilister. - Det er kommet så vidt, at de buschauffører og taxavognmænd, som kører nogle af vores børn, for et stykke tid siden meddelte, at de ikke længere ville køre op til hovedindgangen - det var simpelthen for farligt med alle de forældre, som også kørte der, sagde skoleinspektør Michael Harritslev i går morges. Nye regler for forældrene Men nu er det slut. I går skød Rådet for større Færdelssikkerhed "Vi cykler til arbejde"-kampagnen igang, og den lejlighed benyttede Højene Skole til at tage fat på sin egen version af kampagnen. Samtlige forældre på skolen fik fornylig et særnummer af skolens blad "Broen", hvori det fremgik, at skolen betragtede det som "groft uansvarligt, når forældrene satte deres børn af på Skagensvej eller på Vellingshøjvej". - Det er ikke et udtryk, vi selv har opfundet - nogle forældre bruger det også, når de skal beskrive forholdene om morgenen, sagde Michael Harritslev. Fremover skal børn, der køres i skole, sættes af på parkeringspladsen ved Højene Hallen - hvorfra der er omkring 150 meter i skole. Politiet markerede I går var dagen, hvor forældrene for første gang mødte skilte, som tydeligt fortalte, at det er forbudt at køre ind til skolens hovedindgang. For at slå reglerne helt fast, havde skolen og forældrebestyrelsen inviteret et par ordensbetjente, som i dagens anledning fik en lille snak med nogle af de forældre, som trodsede forbuddet og alligevel kørte hen til hovedindgangen. De fleste af disse forældre havde enten ikke læst det materiale, som skolen havde sendt hjem, de var ligeglade - eller havde simpelthen glemt forbuddet mod indkørsel. Håber på forståelse - Vi håber, at folk kan forstå, at vi laver om på reglerne af hensyn til deres børn - det er ikke for skolens skyld, sagde formanden for skolebestyrelsen, Bjarne Bang, som selv har to børn på skolen. I forlængelse af den nye trafikpolitik på skolen, skal der blive afviklet en trafikkampagne for skolens elever i 3. - 9. klasse. Indholdet kommer for de mindste til at handle om elementære trafikregler og almindelig, fornuftig opførsel i trafikken, mens det for de lidt ældre børns vedkommende kommer til at handle f.eks. om hvordan man kommer ordentligt hjem fra en lidt fugtig bytur.