Styr på genbrug med foto-system

Mariagerfjord Kommune indfører fotografering af nummer-plader som udgangspunkt for erhvervskunders betaling på genbrugspladserne

- Det er simpelt hen bare smart, siger formand for Mariagerfjord Kommunes tekniske udvalg, Preben Christensen om det system, som kommunen og I/S Fælles Forbrænding fra årsskiftet vil indføre på alle kommunens seks genbrugspladser. Direktør for I/S Forbrænding, Heine Munk, er manden, der har fået ideen til det nye system, der i al sin enkelhed går ud på, at alle biler får fotograferet nummerpladen ved ankomsten til en genbrugsplads. Via det centrale register for motorkøretøjer tjekker en computer, hvilke biler, der er private, og hvilke, der er erhvervsbiler. Da alle private betaler for at måtte bruge genbrugspladserne over skattebilletten, kan de bare komme lige så mange gange, de vil, mens erhvervsbilerne bliver noteret for det antal gange, der triller ind med et læs affald. Efterfølgende sender forbrændingen en regning ud. Hvor meget, det kommer til at koste pr. gang eller hvor tit, regningerne sendes ud, er ikke fastlagt endnu. Fotoudstyret, som vil blive installeret på pladserne er det samme, som man bl.a. bruger på de hollandske betalingsmotorveje.