Styr på jæger og kronvildt

Formand for hjortevildtgruppen skal sikre, at der er plads til landbruget, jægerne og kronvildtet

Tage Espersen har siden maj været formand for hjortevildtgruppen for Nordjylland. Det er et frivilligt og ulønnet arbejde, hvor han skal varetage mange ofte modstridende interesser.Foto: Peter Mørk

Tage Espersen har siden maj været formand for hjortevildtgruppen for Nordjylland. Det er et frivilligt og ulønnet arbejde, hvor han skal varetage mange ofte modstridende interesser.Foto: Peter Mørk

Danmarks natur er de senere år blevet begunstiget af en mærkbar fremgang for kronvildtet. Men det er ikke uden omkostninger. I Thy er der vel mellem 600 og 700 stykker kronvildt. Det kræver en balancegang, så der både er plads til landbruget, publikum, jægerne og kronvildtet. Den balancegang skal jæger og medlem af Dansk Jægerforbund Tage Espersen i Snedsted som en anden diplomat være mand for at løse. Det gør han blandt andet som formand for hjortevildtgruppen i Nordjylland. En post han overtog i maj i fjor, og som dækker området nord for Limfjorden. - Hjortevildtgrupperne i Danmark består af tre repræsentanter for landbrug og skovbrug, en fra Dyrenes Beskyttelse, en fra Danmarks Naturfredningsforening og en fra Danmarks Jægerforbund, som altid har formandsposten, fortæller Tage Espersen. Han fortæller, at der i 2004 var en diskussion mellem jægere og landbrug om den hastige forøgelse af bestanden af kronvildt. Danmarks vel flotteste vilde dyr, som også kan forvolde stor økonomisk skade for landmanden. Denne debat mundede ud i dannelsen af hjortevildtgrupperne. Læs mere i Thisted Dagblad søndag