Styr på Newcastle Disease

Fjerkræproduktion 3. september 2002 08:00

ÅRHUS: Der kommer stadig et eller to tilfælde af fjerkræsygdommen Newcastle Disease hver dag, men fjerkræbranchen mener alligevel, at der nu er så meget styr på bekæmpelsen af sygdommen, at fjerkræproduktionen i løbet af ganske få måneder igen vil være nogenlunde normal. Direktør Jan Petersen fra Dansk Slagtefjerkræ siger, at fjerkræbranchens tab ligger mellem 70 og 100 mio. kr. - Men vi kan håbe, at tallet bliver nærmere de 70 end de 100, siger han. Efter at den gennemgribende rengøring er indledt på fjerkræfarme, hvor Sønderjylland er hårdest ramt, bliver flere og flere af de såkaldte overvågningszoner omkring smittede besætninger ophævet. Det betyder, at der i princippet igen kan sælges fjerkræ og æg fra disse områder til hjemmemarkedet og til eksport. Omkring 20 procent af eksportmarkederne har været lukket som følge af fjerkræsygen i Danmark, og Jan Petersen siger, at øvelsen i den kommende tid går ud på at overbevise myndighederne i en række eksportlande om, at Danmark har styr på sygdommen. Dette arbejde står Udenrigsministeriet og Fødevaredirektoratet for. De vigtigste markeder, som Danmark ønsker genåbnet nu, er Schweiz, Litauen, Rusland og Polen. I denne uge ventes Malaysia at genåbne importen. I EU-lande har fjerkræsygen ikke skabt større problemer for afsætningen, oplyser Jan Petersen. Han tilføjer, at sygdommen vil få en række langtrækkende følgevirkninger, der besværliggør eksporten, fordi der skal udstedes en række certifikater i fremtiden, som godtgør, at det enkelte parti fjerkræ er erklæret fri for sygdommen. Der har været rejst tvivl om Danmarks fortolkning af et EU-regelsæt, som skal bringes i anvendelse, når der skal gøres rent i smittede besætninger og i overvågningszonerne. Danmark har tilsyneladende fortolket regelsættet mere restriktivt end det var ment. Derfor er man nu gået tilbage til en mindre restriktiv praksis, og det betyder, at oprydningsarbejdet kan gennemføres en måned hurtigere end ventet. Derfor kan de fleste producenter være klar med nye fjerkræbesætninger i løbet af oktober-november. De enkelte fødevareregioner, herunder primært Sønderjylland, arbejder på højtryk for at ophæve restriktionerne, så fjerkræavlerne kan sende deres slagtefærdige kyllinger på markedet og dermed undgå yderligere tab. En måned endnu Veterinærchef Per Schaap, Fødevareregion Nordjylland, oplyser til NORDJYSKE, at han forventer, at beskytttelseszonerne på hhv. 3 og 10 km omkring de smittede besætninger kan hæves i løbet af en måned. Den lempede fortolkning af reglerne for rengøring betyder, at veterinærmyndighederne vil kunne ophæve zonerne, når den første rengøring og desinficering af staldene i de smittede besætninger er foretaget. På tre af de fire smitteramte steder i Nordjylland er arbejdet i fuld gang. Huse rives ned, inventar skilles ad, der ryddes op, støvsuges med kæmpestøvsugere, der samtidig oversprøjter støvet med desinficerende væsker, og halmmåtter brændes af på markerne. Det fjerde sted kommer man i gang, så snart der er bygget en gylletank til det snavsede vand. Den omfattende rengøringsopgave udføres her i landsdelne af Nordjysk Staldrens. Alle fjerkræbesætninger indenfor beskyttesleszonerne har fået besøg af dyrlæger fra fødevareregionen. - Vi har brugt utroligt store ressourcer på denne opgave og måttet låne medarbejdere fra andre afdelinger i huset, oplyser Per Schaap, der regner med et ekstraforbrug på et par tusind mandtimer. /ritzau/kjøller

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...