EMNER

Styr på økonomien

SERVICERAMME:Økonomiudvalgsmedlem Carsten Brandt Andersen beder mig i sit sidste læserbrev om Mariagerfjord Kommunes økonomi om at svare konkret på, om jeg er enig i, at det vil få store konsekvenser for alle i Mariagerfjord Kommune, hvis vi i 2008 overskrider regeringens serviceramme med 42,6 mio. kr. Hertil kan jeg klart svare, at vi i administration og byråd har gjort os store anstrengelser for at overholde servicerammen i 2008, og det er stadig mit håb, at det lykkes, selv om jeg i pressen kan læse, at rigtig mange andre nordjyske kommuner allerede har måttet konstatere store overskridelser p.g.a. udgiftspres specielt på udgifter til anbringelsesområdet (børn og handicappede). Jeg kan derimod ikke svare klart på konsekvenserne, såfremt det ikke lykkes os at overholde regeringens serviceramme, for Carstens Brandt Andersens spørgsmål indikerer, at han ikke helt har forstået regeringens sanktionslovgivning. ”Serviceramme” er et konstrueret begreb, regeringen har indført for at begrænse kommunernes forbrug - uanset hvor store udgiftsbehov der er. Det tvinger således kommunerne til at spare, og det indebærer store problemer fra kommune til kommune. Nogle kommuner har overskud på rammen, mens f.eks. stort set alle nordjyske kommuner har problemer med at overholde rammen p.g.a. ovennævnte udgiftspres. Regeringens sanktioner med at trække eventuelle overskridelser fra i næste års statstilskud gælder kommunerne under ét. Dette indebærer, at hvis f.eks. store kommuner som København og Århus har overskud på servicerammen, så kan det betyde, at regnestykket for kommunerne under ét går op, så ingen skal betale regeringens strafafgift. Det endelige regnestykke for 2008 er ikke opgjort i Finansministeriet endnu, så jeg bliver Carsten Brandt Andersen svar skyldig på dette konkrete spørgsmål. Jeg vil imidlertid foreslå, at spørgsmålet rettes til finansminister Lars Løkke Rasmussen. Det er finansministeren, der beslutter, om straffesanktionerne skal iværksættes. I forbindelse med forespørgslen kunne jeg anbefale Carsten Brandt Andersen, at han foreslår sin partifælle finansministeren at ændre den tåbelige sanktionslovgivning, der rammer de økonomisk trængte kommuner værst, og dermed er med til at fastholde en skæv fordeling af goderne i vores samfund. Måske kan Carsten Brandt Andersen med sin indsigt forklare: Er det logisk, at vores kommune på grund af regeringens serviceramme skal spare på skoler, børnehaver og ældre, hvis en borger kommer så meget til skade, at vedkommende skal på en handicapinstitution? Eller når der sker en anbringelse af et barn udenfor hjemmet? En sådan anbringelse eller plads på en handicapinstitution løber let op i to millioner kroner om året.