Styr på økonomien

Kommunens udgifter skal følges meget tæt.

Budgettet skal følges meget nøje i Brønderslev Kommune. Arkivfoto: Bente Poder

Budgettet skal følges meget nøje i Brønderslev Kommune. Arkivfoto: Bente Poder

Brønderslev Byråd strammer kraftigt op omkring økonomistyringen. Baggrunden er, at der er sket budgetoverskridelser. Det er slut med at få tilgivelse for at bruge penge, der ikke er bevilget. Pengene skal være til rådighed inden de bruges, som i de fleste private personers husholdningsregnskab. Omkring tillægsbevillinger slås det fast, at der ikke må foretages aktiviteter, der ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelse af årsbudgettet. Kan den enkelte bevilling ikke overholdes, har fagudvalget initiativforpligtigelse til at søge kompenserende besparelser inden for fagudvalgets øvrige politikområder. Er dette ikke muligt, søges der snarest muligt om en tillægsbevilling. Forretningsledelsen skal udarbejde finansieringsmuligheder og forslag til kompenserende besparelser, inden fagudvalget behandler sagen. Forretningsledelsens finansieringsforslag skal følge sagen fra udvalg til byråd. Det står klart, at tillægsbevillingen skal bevilges, før en udgift/indtægt holdes/oppebæres. Ideen med stramningen er at undgå, at tillægsbevillinger på de såkaldte kommunale serviceudgifter skal finansieres af den pressede kassebeholdning. Med ændringerne sendes der et klart signal om, at der ønskes en ændret kultur på en række områder. Herunder en ændret kultur på det politiske niveau, hvor fagudvalgenes rammer skal holdes - også selv om det koster service og en ændret administrativ kultur, hvor spillereglerne om forslag til kompenserende besparelser altid følges. Det hedder, at det er vigtigt, at budgetlægningen er realistisk og bygger på realistiske forudsætninger. - Et i forvejen urealistisk budget vil automatisk give mindre ansvarlighed for dem, der skal holde det, lyder det fra økonomiudvalget. - Der stilles både krav til, at budgettet hvert år korrigeres på en realistisk måde, samt at de besparelser, der besluttes, også er realistiske at nå. Forslaget har været til høring i de forskellige udvalg i Brønderslev Kommune. Børne- og skoleudvalget ser gerne, at der sker en opstramning i forhold til budgetopfølgningen med henblik på budgetoverholdelse. Udvalget mener til gengæld, at det er påkrævet, at budgetlægningen er realistisk. Børne- og skoleudvalget er af den opfattelse, at det enkelte udvalg skal kunne ændre på det serviceniveau, som byrådet har vedtaget. Social- og sundhedsudvalget samt ældreomsorgsudvalget påpeger, at en ændring i serviceniveau er en byrådsbeslutning. Flerårige budgetter Udvalget ser gerne, at der udarbejdes flerårige budgetter. Ældreomsorgsudvalget peger i øvrigt på, at kommunen er en enhed, og at ændringerne ikke må betyde, at hvert udvalg skal passe hvert sit.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.