Lokalpolitik

Styr på økonomien

ØKONOMI:Byrådsmedlem Carsten Brandt undrer sig i et læserbrev forleden over kommunens økonomistyring, selv om Carsten selv sidder i økonomiudvalget! Der er faktuelle fejl i Carstens oplysninger. Jeg har derfor valgt at kommentere indlægget og forklare nogle sammenhænge. Der var ikke en overskridelse fra 30. juni 2008 til 30. september 2008 på 42,6 mio. kr. Overskridelsen var på 27,2 mio. kr. – 15 mio. kr. er vel også en slags penge? Af denne overskridelse var ca. 5 mio. kr. vedr. tilbud til børn og unge med særlige behov. I økonomivurderingen pr. 30. juni stod der, at merforbruget vedrørende anbringelser ville blive undersøgt nærmere i 3. kvartal, idet der var stigninger på de fremsendte regninger på 9,5 pct. men budgettet var kun fremskrevet med 3,2 pct. Endvidere 5 mio. kr. til skoleområdet. Ved behandlingen i økonomiudvalget af økonomivurderingen pr. 30. juni blev det fra forvaltningen nævnt, at der var sat en undersøgelse i gang af lærerlønsbudgettet, idet det kunne konstateres, at der manglede penge på budgettet til 2009 og der derfor var stor sandsynlighed for, at der også manglede penge i 2008. Den sidste store merudgift var indenfor handicapområdet, hvor der forvaltnings-mæssigt har været et stort arbejde med at opbygge en database med alle foranstaltninger/personer og der viste resultatet af dette arbejde, at der manglede 13,5 mio. kr. Indenfor netop dette område er der mange personer, som er på et botilbud i andre kommuner/regioner, og der har Mariagerfjord Kommune ikke det fulde økonomiske overblik over den enkelte. Selvfølgelig er der styr på det boligmæssige og det daglige, men det er den anden kommune/region som har handlepligten, og det betyder, at de kan sætte en foranstaltning i gang som de mener er nødvendig, uden at vi i Mariagerfjord kan stoppe det. Dette problem er landsdækkende og er indenfor handicapområdet og anbringelses-området, og KL arbejder meget kraftigt på, at disse områder skal styres med en garanti fra regeringen om, at den kompenserer, hvis det skrider. Jeg tror, at alle byrådsmedlemmer er enige med Carsten Brandt i, at vi skal have en optimal økonomistyring, og jeg kan oplyse, at der efter byrådsmødet i december er udarbejdet et forslag fra staben Økonomi til en bedre økonomistyring med to elementer - Flere årlige økonomivurderinger - Et system som kan supplere økonomivurderingerne månedsvis. Disse tiltag er til behandling på direktionsmødet på mandag den 12. januar 2009 og vil herefter komme på økonomiudvalgets dagsorden den 21. januar 2009.