Lokalpolitik

Styr på pengene i den bette kommune

Borgmester Knud Rødbro gør status over året. Om sammenlægning. Om økonomi. Og om en tom fabrik

LØKKEN-VRÅ:Løkken-Vrå Kommune har styre på budgetter og økonomi. Og borgmester Knud Rødbro forudser da også, at kommunen som en af de få vil komme ud af 2004 med positive tal på bundlinjen. - Rent politisk har vi et rigtig godt samarbejde. Der er enighed om budgetterne, og derfor kan vi drive det så effektiv. Når vi har lagt budgetterne, bliver der stort set lukket af for tillægsbevillinger. Der er selvfølgelig nogle sociale udgifter, som vi ikke helt har styr på. Men dem mener vi så også, vi har taget højde for, når vi har lagt vores budgetter. Kodeordet hedder realistiske budgettter. Ingen positive skøn her, tilføjer Knud Rødbro. NORDJYSKE har bedt kommunens førstemand evaluere året der gik. Og en stor del af 2004 gik med sammenlægningsdebat - en debat der som bekendt endte med, at Løkken-Vrå skal lægges sammen med Hjørring, Sindal og Hirtshals kommuner. - Vi blev ret hurtige enige om, at kommunen er for lille, så vi skulle lægges sammen - på grund af de opgaver vi får overført fra amtet. Holdningen var, at vi helst ville være alene. Vi mener selv, vi har en velfungerende kommune. Og selvom vi har amtets laveste beskatningsgrundlag, har vi en stor tilfredshedsgrad på vores serviceydelsere i forhold til vores naboer - det viser, at vi driver en meget effektiv kommune. - Det bliver vi mere og mere overbevist om, når vi snakker sammnelægning med de andre kommuner. Vi har styr på budgetterne. Vi kom sidste år ud med overskud på vores regnskab og det gør vi også i år - som måske den eneste kommune her i nabolaget. Godt samarbejde Samarbejdet med de tre nabokommuner mod nord kører med Knud Rødbros egne ord på skinner. - Vi er stødt på en enkelt knast undervejs - den med navnet. Og det afgør vi i første kvartal. Vi er fire ligeværdige parter, og hver kommune har én stemme uanset om det er Hjørring eller Løkken-Vrå. Det er flot set fra Hjørrings side, for Hjørring har halvdelen af den nye kommunes borgere. Den nye storkommune administration skal placeres i hovedbyen Hjørring. - Men der vil også blive administration i alle de gamle kommunekontorer. Så ingen behøver at få længere til kommunekontoret. Vi har aftalt, at alle kommunale bygninger skal anvendes. Vi har heller ikke råd til andet. Personalet er sikret job efter sammenlægningen, men de kender endnu ikke arbejdssted. De kommunal topchefer må desuden indstille sig på at miste en titel - men lønnen bevare de - Vi skal for eksempel ikke have fire kommunaldirektører. I dag har hver kommune fire-fem forvaltningschefer, og flere skal der ikke være ialt i den nye kommune. Det glæder borgmesteren, at blandt andet skoler og plejehjem bliver renoveret inden sammenlægningen. Og han nævner en lang række anlægsprojekter, der er afsluttet, i gang eller vej. Istandsættelse af p-pladser, Søndergade i Løkken og Østergade i Vrå er nogle af dem. Renovering af Lundgården er i gang og Havgården følger snart efter. Arbejdet på Hundelev Skole er næsten færdigt, og Løkken er i gang. I 2005 følger skolerne i Vrensted og Rakkeby, og i 2006 Vrå skole. Tilbygning til Vrå-hallen samt udvidelse af kunstbygningen står også på listen På negativlisten står Arovits lukning, der har efterladt en stor tom fabrik og ledige mennesker. - Vi leder med lys og lygte og har afprøvet flere muligheder. Men det er ikke lykkedes til dato at finde noget at komme deri. Både jeg og erhvervschefen arbejder med opgaven. Det er svært, for vi er ikke de eneste på egen, der har problemer. Også en del af Løkkenstrand står tomt. - Og her vil vi arbejde for mere aktivitet. Det er ikke en kommunal bygning. Den er ejet af et konsortium i Løkken, men vi har også interesse i at få firmaer ind i bygningen.