Styr på pensionen PENGE: Især kvinderne risikerer at blive hårdt ramt, når en ny pensionslov træder i kraft 1. januar 2007. Som udgangspunkt skal mænds og kvinders pensioner ikke længere deles ligeligt ved skilsmisse. Formanden for Danske Familieadvokate

Den 1. januar 2007 træder den nye lov om pensionsrettigheder i kraft, og det betyder, at rate- og kapitalpensioner som udgangspunkt ikke deles i tilfælde af skilsmisse. I dag er langt de fleste rate- og kapitalpensioner fælleseje i et ægteskab, men når den nye lov træder i kraft, tilhører pensionen den, hvis navn står på opsparingen.
Modelfoto: Jan Grarup/Polfoto

Den 1. januar 2007 træder den nye lov om pensionsrettigheder i kraft, og det betyder, at rate- og kapitalpensioner som udgangspunkt ikke deles i tilfælde af skilsmisse. I dag er langt de fleste rate- og kapitalpensioner fælleseje i et ægteskab, men når den nye lov træder i kraft, tilhører pensionen den, hvis navn står på opsparingen. Modelfoto: Jan Grarup/Polfoto

Kvinder tjener mindre end mænd, og de sparer også mindre op til pensionen. Derfor kan især kvinder risikere at blive hårdt ramt af en ny lov, der træder i kraft ved årsskiftet. I korte træk betyder den nye lov, at ægtefællers pensionsordninger fremover ikke skal deles ved en skilsmisse, hvilket er i modsætning til nuværende praksis, hvor rate- og kapitalpensioner bliver delt, hvis ægteskabet ikke holder. Ved skilsmisser efter den 1. januar vil en pension som udgangspunkt tilhøre den af ægtefællerne, som har tegnet den. Loven indeholder dog en række formuleringer, som betyder, at fordelingen ikke bliver helt så firkantet. Ekstra-indbetalinger deles nemlig, så hvis det for eksempel viser sig, at pensionen er tegnet i opsparingsøjemed og ikke som en almindelig pensionsordning, er der god mulighed for at få del i den kommende eks-ægtefælles pension. Hvis man på forhånd vil være sikker på, at den ene part ikke kan løbe med hele opsparingen, er det en rigtig god idé at få helt styr på, hvilke pensionsordninger både en selv og ægtefællen egentlig har. Det mener i hvert fald Anja Cordes, der er formand for Danske Familieadvokater. - I første omgang skal folk finde ud af, hvordan de er dækket. Hvilke pensioner de har tegnet og med hvilket formål. Nu i december løber mange ned i banken og indbetaler til en ratepension for at undgå topskatten, og pensionen kommer så til at stå i navnet på den, der tjener mest, hvilket jo typisk er manden. Når de så bliver skilt, skal vi fremover ind og vurdere, om der er tale om en almindelig pension, eller om det er en ekstraopsparing, folk har foretaget i stedet for eksempelvis at investere i et sommerhus eller en ferielejlighed i Tyrkiet, siger Anja Cordes. Et andet eksempel er de par, der de seneste år har udnyttet de stigende huspriser til at belåne friværdien og oprette en ratepension for beløbet. I det tilfælde står mange af pensionerne også kun i den ene parts navn, og her risikerer den anden part at miste en stor del af husets øgede værdi, hvis ikke de tænker sig om. En løsning på det problem kan være at oprette en tinglyst ægtepagt, som begge parter har skrevet under på, og hvor der står, at de er enige om at dele pensionsordningerne ved en eventuel skilsmisse. Men Anja Cordes advarer mod at tro, at en ægtepagt løser alle de problemer, den nye lov kan medføre. - Det har været meget fremme i medierne, men det er et farligt råd, hvis det ikke følges op af gennemgang og rådgivning. Det er nemlig ikke sikkert, en ægtepart løser problemet, og den kan ligefrem risikere at stille den ene part dårligere. Hvis jeg nu er gift med en mand, som har en tjenestemandspension, så vil den fortsat være tilknyttet ham, hvis vi bliver skilt. Og hvis vi så har aftalt at dele vores kapitalpension, får han halvanden pension, og jeg får kun en halv. Det svarer faktisk til den situation, vi har i dag, og som loven forsøger at rette op på. Så inden man opretter en ægtepagt, skal man altså være helt klar over, hvilken type pensioner man har, siger hun. Husmor får peanuts Anja Cordes beskriver pensionsmarkedet som en tosporet vej, hvor det ene spor er at betragte som sædvanlig pension, og det andet som familieopsparing. Den sædvanlige pension passer i størrelse til indtjeningen og følger den person, hvis navn den står i. Den skal som udgangspunkt ikke deles, men i loven står der også, at ingen må stilles “urimeligt ringe”. Hvad “urimeligt ringe” præcis betyder, bliver formentlig først afklaret, når loven er blevet efterprøvet i en række retssager. Men hvis den ene ægtefælle har taget sig af hus og hjem, mens den anden har tjent pengene, og derfor har en pension, der passer til indtægten, skal den lavtlønnede ifølge Anja Cordes ikke forvente at få så stor en del af ægtefællens pension ved en skilsmisse, at alderdommen bliver rosenrød. - Hvis vi nu tager en overlæge og en sygeplejerske, hvor han har en fed pension, og hun til sammenligning næsten ikke har noget. Han skal ikke dele, fordi han har den i kraft af sit job, og så kan hun stå der og sige bøh. Loven giver mulighed for en rimelighedspension, så det kan godt være, at hun får kompensation, men et godt gæt vil være, at det bliver peanuts. Det samme gælder i tilfælde med fællesskabskompensation, som mere er for de lidt yngre og korterevarende ægteskaber, hvor hun ikke har været i stand til at opspare noget, fordi hun har “ofret sig” arbejdsmæssigt for fællesskabet, mens han for eksempel har startet virksomhed. Hun kan måske også få lidt, men jeg vurderer, det bliver småpenge, siger Anja Cordes. Sidstnævnte eksempel kan nemt risikere at blive et af de områder, hvor loven bliver sværest at administrere. - Loven forudsætter, at alle i deres ansættelser har pension i forbindelse med deres arbejde. Men mange har det ikke, og der er masser af mennesker i en gråzone mellem ordinær pension, familiepension og opsparing. Loven tager ikke rigtigt højde for den store gruppe, der ikke falder ind, siger Anja Cordes, som derfor endnu en gang understreger vigtigheden af at få overblik over familiens pensionsordninger. Et andet alternativ er selvfølgelig at blive skilt inden nytår - hvis man altså vel at mærke er den, der er dårligst stillet. Hvis alle de gode pensionsordninger til gengæld står i dit eget navn, og du ikke ønsker at dele, så gælder det om lige at holde partneren ud til efter nytår.