Lokalpolitik

Styr på Smidie-vand efter 26 år

Smidie Udflyttere skal kobles på Smidie Vandværk

SMIDIE:Sagen har kørt i en menneskealder, men nu har byrådet i den nye Rebild Kommune muligvis ordnet den med et snuptag. Et flertal besluttede forleden, at Smidie Udflyttere skal kobles på det lokale vandværk i Smidie by. Den tidligere borgmester i Skørping Kommune, nu byrådsmedlem i Rebild, Børge Olsen (UP), kunne dog ikke dy sig for at komme med små skeptiske bemærkninger undervejs i byrådets behandling af sagen: - Bare vent. For det er ikke så få gange, han har været med til at sætte punktum i sagen sammen med lokalpolitikerne i Skørping. Troede de da. Nitrat hos 14 husejere Sagen begyndte i sin tid med, at 14 husstande i Smidie Udflyttere tilbage i 1987 fik konstateret for meget nitrat i deres private boringer. Men da kommunen så ville etablere en ny vandforsyning til dem, fandt man ud af, at også vandværket i Smidie by havde problemer med vandkvaliteten. Der blev lavet prøveboringer forskellige steder i området, men amtets eksperter var ikke sikre på, at forsyningssikkerhed og vandkvalitet kunne holde ud i fremtiden. Så var det, at Skørping Kommune fik Kongerslev Vandværk i nabokommunen Sejlflod med på at ville forsyne hele Smidie-området. Men den løsning var alt for dyr, syntes borgerne i Smidie, som gav sig til at slås for alvor for at bevare den lokale vandforsyning. Smidie Vandværk bekostede blandt andet selv en ny prøveboring, men renoverede også den eksisterende boring og kunne påvise, at kvaliteten blev forbedret. Det har blandt andet været forekomst af sprøjtegiften BAM i Smidie Vandværk, som har bekymret hos kommunen. Flertal for lokal forsyning Men det er faktisk fem års god udvikling, der nu får byrådsflertallet til at vælge den lokale vandforsyning til Udflytterne, hvor nitratindholdet til gengæld er steget på det seneste. Et mindretal bestående af SF og Socialdemokraterne stemte for Kongerslev-løsningen, som er mere fremtidssikret, mener de. I mellemtiden har Kongerslev Vandværk allerede lagt en ledning ud til Smidie, som dog hidtil kun én husstand uden for landsbyen har koblet sig på i december 2004. Familien havde haft dårligt vand i årevis og kunne slet ikke bruge sin private boring mere, men havde hentet vand i flasker og vasket tøj hos familiemedlemmer.