Aalborg

Styr på støttepædagogen

Flere børn skal følge støttepædagogen og ikke omvendt

AALBORG:301 spørgeskemaer, høring i diverse udvalg og hos BUPL samt evaluering af den hidtidige støttepædagogindsats i Aalborg Kommune er nu udmøntet i en ny og forbedret udgave. - Vi har forbedret indsatsen væsentligt på flere områder. I dag bliver der visiteret decentralt. Fremover vil der være ens retningslinjer, uanset hvor barnet bor i kommunen. Desuden koncentrerer vi flere støttepædagoger (40 stk. red.) i de 30-40 mest trængte institutioner, som gerne skulle give mere kvalitet og læring i hverdagen. Men der vil også være omkring 25 støttepædagoger, der flytter sig efter børnene, hvilket kan være en fordel for et barn i yderdistrikterne, siger rådmand i familie- og beskæftigelsesforvaltningen, Mai-Britt Iversen (S), der selv er blevet klogere og har flyttet sine holdninger siden området blev omlagt i 2005. - Jeg gik mere ind for, at støttepædagogerne skulle flytte sig efter børnene, men nu kombinerer vi de to muligheder, siger rådmanden. Maksimal ventetid Det vil fortsat være et mål at overholde en ventetid på maksimalt tre måneder, hvor barnet visiteres og får bevilget en indsats. Den nye støttepædagogindsats har også medført en ny niveauinddeling af støttekrævende børn. Fem niveauer fra ¿børn med vidtgående fysiske og psykiske funktionsnedsættelser¿ til ¿børn, der er anderledes på mangfoldige måder.¿ - Før sommerferien 2008 skal vi evaluere indsatsen på området, herunder også om den politisk bestemte niveauinddeling svarer til virkeligheden, siger Mai-Britt Iversen. Efterfølgende skal indsatsen evalueres hvert halve år.