Lokalpolitik

Styr på Støvring-økonomien

Trods amtets laveste skat har kommunen øget kassebeholdningen

STØVRING:"Kom maj du søde milde". Med denne sang indledte Støvring Byråd sit aprilmøde, og så var tonen også i overført betydning slået an. Der blæser nemlig milde vinde over Støvring Kommune. Og vel at mærke medvinde. Det blev tydeliggjort, da første dagsordenpunkt blev behandlet, nemlig fremlæggelse af kommunens regnskab for 2004 - et regnskab som borgmester Anny Winther (V) betegnede som flot. - Det afspejler, at de kommunale aktiviteter nåede nye højder. Der blev solgt hele 47 byggegrunde - mod 16 grunde i 2003 - og vi bød velkommen til 155 nye borgere svarende til en befolkningstilvækst på 1,1 pct., ligesom vi mærkede en tydelig erhvervsmæssig vækst, konstaterede Anny Winther. - En kommune i så rivende udvikling mærker i sagens natur et pres på de samlede udgifter, og byrådet har da også måttet til pungen flere gange i årets løb med ekstrabevillinger til både drift og anlæg for at sikre, at væksten ikke gik ud over kvaliteten af den kommunale service. Samtidig har vi i lighed med andre kommuner oplevet stigende udgifter til overførselsområder som fleksjob, pension og boligstøtte. Men trods udgiftspresset er det lykkedes at få et overskud på den ordinære driftsvirksomhed på godt 12 mio. kr. Det skattefinansierede område viser et overskud på 7 mio. kr., kassebeholdningen er forbedret med ca. 8 mio. kr., mens den langfristede gæld er faldet godt 2 mio. kr., forklarede Anny Winther. Den solide økonomi skal i øvrigt ses i relation til, at kommunen havde den laveste beskatning i Nordjyllands Amt. På anlægsområdet er der udført arbejde for 33 mio. kr.